Humanitarne uśmiercanie karpi

karpJak co roku zbliżające się święta to okres zwiększonej sprzedaży karpi w sprzedaży detalicznej. Główny Lekarz Weterynarii informuje iż uśmiercanie ryb powinno odbywać się w sposób humanitarny, przy jak najmniejszym zadawaniu cierpienia zwierzętom. Metody wskazane w przepisach to uśmiercanie poprzez uderzenie w głowę, powodujące utratę świadomości w połączeniu z skrwawieniem lub zniszczeniem mózgu, druga metoda to dekapitacja po uprzednim uderzeniu.

Zabrania się zabijania ryb w obecności dzieci, sposób ten jest zagrożony sankcją karną. W punktach sprzedaży należy wydzielić miejsce przeznaczone do uśmiercania ryb, takie miejsce powinno spełniać również wymogi weterynaryjno sanitarne.

Główny Lekarz Weterynarii zaleca, aby uśmiercaniem karpi zajmowały się osoby, które ukończyły 18 lat oraz posiadają wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe.

Odpowiednie postępowanie dotyczy też samej sprzedaży. Zalecaną metoda pakowania żywych karpi jest umieszczenie w pojemniku, wiaderku, ewentualnie w reklamówce napełnionymi odpowiednią ilością wody z dostępem powietrza. W przypadku braku możliwości zapewnienia odpowiednich warunków związanych z transportem żywego karpia bezpośrednio po zakupie przez  konsumenta finalnego, zalecane jest uśmiercanie zwierząt w miejscu ich zakupu z zachowaniem  zasad humanitaryzmu.

Zamiast ryb sprzedają wodę

Fakt przeprowadził eksperyment, okazało się iż nabywcy decydując się na zakup mrożonej ryby muszą być czujni, nawet polowe wagi mrożonej ryby stanowi zamrożona woda. Niektórzy producenci naruszają prawo fałszując na opakowaniu informacje dotyczące zawartości. Fakt kupił cztery rodzaje ryb mrożonych, zaraz po zakupie zostały zważone a następnie rozmrożone i zważone ponownie. Najwięcej wody zawierała sola francuska ponad polowa zawartości stanowiła woda, producent deklarował iż woda stanowi 30%. W przypadku mintaja chińskiego zamiast deklarowanych 25% woda stanowiła 48%.

UE posiedzenie Rady Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa

rybyW dniach 15-16 grudnia odbyło sie posiedzenie Rady Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa Unii Europejskiej. Odbyły się dwie ważne debaty. Pierwsza dotycząca przyszłości polityki rozwoju obszarów wiejskich w ramach WPR po 2013 roku. Druga obejmowała zagadnienia związane z uproszczeniem polityki rolnej.

Ministrowie podkreślali potrzebę utrzymania silnej wspólnej polityki rolnej po roku 2013, zapewniającą dostarczenie konsumentom wysokiej jakości żywności oraz poruszano sprawy związane z klimatem, energią odnawialną. Polska prezydencja uzyskała także polityczne porozumienie w kwestii programu pomocy żywnościowej dla osób najbardziej potrzebujących w Unii Europejskiej. Osiągnięte z bardzo dużym wysiłkiem porozumienie Rady i Parlamentu Europejskiego zapewni kontynuację programu w latach 2012 – 2013. Roczny budżet programu ustalono na kwotę 500 mln euro. Ministrowie rolnictwa w otwartej dla publiczności debacie po raz pierwszy wypowiedzieli się na temat polityki rozwoju obszarów wiejskich po 2013r.
.