Polskie mięso a normy Unii Europejskiej

polskie mieso

Ilość substancji smolistych i nie tylko, dyrektywy te dotyczą również monitorowania niektórych substancji i ich pozostałości u zwierząt żywych jak i w produktach od nich pochodzących, a także warunków higienicznych, które obowiązują przy produkcji i wprowadzaniu do obrotu tych artykułów. Pocieszający jest fakt, iż zdecydowana większość polskich produktów (zgodnie z tym, co podaje Państwowy Instytut Weterynaryjny), w tym również mięsnych, spełnia wymogi unijne. W ostatnim czasie podjęto jednak żywe dyskusje dotyczące informacji zakładającej, iż od września 2014 r. w życie mają wejść restrykcyjne unijne przepisy dotyczące niektórych substancji smolistych, znajdujących się w wędzonych naturalnie artykułach pochodzenia zwierzęcego. Nowe wytyczne dotyczą m.in. zawartości WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne) w wędzonych wędlinach. Oznacza to, że np. dopuszczalny poziom benzopirenu (jeden ze związków WWA) w 1 kg wędliny zmniejszy się z 5 mikrogramów do 2. Obecny dopuszczalny poziom sumy innych związków WWA (benzopirenu, benzantracenu, benzofluorantenu i chryzenu) to 30 mikrogramów w 1 kg wędlin. Nowa norma przewiduje 12 mikrogramów. Ze względu na fakt, że zmiany te nie dotyczą wyrobów tradycyjnych, wielu producentów poczyniło starania, aby dopisać swoje produkty do listy tego rodzaju wyrobów. Unijny rynek mięsny, poza incydentalnym embargiem nakładanym w przypadkach, gdy wykryto jakieś choroby, okazał się dla polskiego mięsa raczej przychylny. Z przeprowadzonych badań wynika, że od momentu wstąpienia Polski do UE np. sprzedaż wołowiny z województwa mazowieckiego nadal ma stabilną pozycję.

Jak bezpiecznie pakować świeże produkty?

opakowanie

Jak bezpiecznie pakować świeże produkty? Nikogo chyba nie trzeba przekonywać o niebagatelnym znaczeniu dla zdrowia świeżych produktów współtworzących codzienną dietę. Aby gwarantowały źródło niezbędnych składników, muszą mieć odpowiednią jakość, co w dużej mierze zależne jest od sposobu ich przechowywania. Bezpiecznie, czyli jak? Do procesu pakowania produktów świeżych wykorzystuje się technologię termoobkurczową i termoformową za pomocą folii barierowych, co gwarantuje świeżość i trwałość walorów jakościowych w temperaturze przechowywania mieszczącej się w granicy od 0 do 4 st. C. Poruszając tematykę bezpiecznego pakowania świeżych produktów, warto również podkreślić obecność parametrów technicznych procesu i rodzaje wykorzystywanych materiałów dobieranych indywidualnie dla poszczególnych grup asortymentów. Rodzaje opakowań, do najczęściej wykorzystywanych opakowań zbiorczych zaliczamy: karton z tektury litej znanej z wysokiej jakości zabezpieczenia przed wilgocią o średniej masie 15 lub 20 kg, pojemnik E-2 oraz Bigbox (skrzynia tekturowa sześciokątna typu oktabina) o wysokości 0,98 m lub 1,20 m. Profesjonalne wyposażenie linii pakujących w firmie gwarantuje zadowolenie odbiorców i dalszych klientów indywidualnych.

Krajowa produkcja rolna

polska produktyPolskie grunty są w stanie wyżywić osiemdziesiąt milionów osób, a w naszym kraju żyje jedynie połowa tej liczby. Dlatego nasz kraj staje się jednym z najważniejszych eksporterów żywności w Unii Europejskiej. Szczególnie cenione są nasze owoce miękkie – jak truskawki czy maliny, ale również i inne owoce czy produkty zwierzęce cenione są bardzo mocno. Polskie wędliny czy kiełbasy znajdują wielu amatorów na całym świecie. Choć w dalszym ciągu średnia wielkość gospodarstwa rolnego jest bardzo mała, to potrzeba czasu, by to się zmieniło. Zwiększa się jednak ilość dużych gospodarstw rolnych, które nastawione są na przemysłową produkcję. Daje to szansę na intensyfikację rolnictwa i osiąganie jeszcze lepszych wyników i wysoką konkurencyjność w porównaniu z rolnikami z Zachodniej Europy. Wstąpienie do Unii Europejskiej dało niesamowicie mocny impuls, który bardzo dobrze wykorzystaliśmy. I choć w kolejnych latach na rynku już nie będzie tak łatwo, to polscy rolnicy z pewnością dadzą sobie radę. Szansą dla nas staje się przede wszystkim rolnictwo ekologiczne, które zdobywa w ostatnich latach bardzo dużą popularność. Choć wydajność jest niższa, to ceny produktów o wiele, wiele wyższe.

Akcesoria dla myśliwych

mysliwy akcesoriaWażne akcesoria dla myśliwych to także dobrej, jakości lornetka oraz noktowizor. Żaden myśliwy nie poradzi sobie w lesie bez tych dwóch rzeczy. Lornetka umożliwia z dużej odległości wypatrzyć zwierzynę, a noktowizor pozwala na łatwiejsze polowanie w nocy. Każdy myśliwy musi też się wyposażyć w dobry nóż. Oprócz tego jest wiele drobiazgów takich jak wabiki, troki, osłony lunet czy podpórki. Dostępne są również stołki, dzięki którym myśliwy podczas polowania może siedzieć w jednej pozycji przez kilka godzin bez obciążania kręgosłupa. Sklepy myśliwskie ułatwiają dobór odpowiednich akcesoriów dla myśliwych. Znajdziemy tam wszelkie niezbędne akcesoria oraz wiele innych, które mają ułatwiać łowiectwo. W tej chwili myśliwi mogą się zaopatrzyć w kamerę termowizyjną, specjalny strój, dzięki któremu zwierzęta nie wyczują zapachu człowieka czy zegarek, który świeci w ciemności. To tylko kilka z wielu dostępnych akcesoriów, które mają polowanie uczynić przyjemniejszym. Poszukując niezbędnych akcesoriów warto skorzystać z dobrego sklepu zajmującego się sprzedażą broni oraz wszelkich potrzebnych rzeczy myśliwym. Sprzedawca z pewnością doradzi oraz podpowie, które akcesoria są niezbędne.

Mięso – dokumentacja weterynaryjna

mieso dokAkces od Unii Europejskiej sprawił, że pojawiły się większe możliwości zbytu polskiego mięsa. Jednym jednak z warunków, które należało spełnić, było dopasowanie się do obowiązującej dokumentacji weterynaryjnej. Elementem, na który szczególnie Unia Europejska zwraca uwagę w przypadku mięsa, jest dokumentacja weterynaryjna. To ona ma zapobiec w głównej mierze rozprzestrzenieniu się niebezpiecznych chorób. Precyzyjnie bowiem określiła ramy wspólnotowe dla urzędowych kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Dotyczą one m.in. świeżego mięsa. Podmioty, które otrzymały akredytację na unijnym rynku mięsnym, podlegają kontrolom przewidzianym w wytycznych UE. Pod weterynaryjną lupą. Bez względu na to, czy jest to ubojnia bydła młodego czy dorosłego, jej właściciel jest zobligowany do prowadzenia szczegółowej dokumentacji dotyczącej łańcucha żywnościowego zwierząt, które są tu wysyłane. Tego rodzaju wymogi nakładają na niego bowiem dyrektywy unijne. Podana informacja jest następnie kontrolowana przez inspekcję weterynaryjną. Wówczas lekarz weterynarii, uprawniony do kontroli zakładów mięsnych, podejmuje decyzję, czy dane mięso klasyfikowane jest jako nadające się bądź nienadające się do spożycia.

Typy kur

Wyróżniamy trzy główne typy kur użytkowych: typ nieśny, typ mięsny oraz typ ogólnoużytkowy. Głównymi cechami jakie posiadają kury nioski są niska waga zwierzęcia, duża nieśność, nioski są wrażliwe na niedobory żywieniowe oraz złe warunki środowiska. Typ mięsny kur, jak sama nazwa wskazuje przeznaczone są na ubój mięsny, charakteryzują się niska nieśnością również są wrażliwe na niedobory żywieniowe i złe warunki środowiskowe. Kury ogólnoużytkowe łącza cechy obu poprzednich typów jednocześnie zachowując odporność na niskiej jakości jedzenie oraz maja znacznie mniejsze wymagania środowiskowe. Kury ogólnoużytkowe karmić można wykorzystując zbożna i pasze gospodarskie, kury tego typu posiadają również naturalna zdolność poszukiwania paszy na wybiegu, są odporne na zmienne warunki środowiska i choroby. Typ kur ogólnoużytkowych jest najlepszym wyborem dla osób, które chcą zając się chowem przydomowym. Obecnie przydomowy chów kur w Polsce jest coraz mniej popularny, wielu rolników decyduje się na rezygnacje z hodowli i zaopatruje się w jaja spożywcze i mięso w sklepach. Czasami warto zdecydować się na powrót do tradycji i przywrócić przydomowy chów, zapewniając sobie codzienne dostawy świeżych jaj.

Mniejszy popyt na tuczniki

trzodaMniejszy popyt na tuczniki oraz większy import surowca z krajów Europy Zachodniej, spowodował spadek cen w stosunku do czerwca o 30%. Trudno znaleźć przetwórców, którzy narzekaliby na problemy z zakupem zaplanowanych ilości tuczników. Spadku cen żywca wieprzowego nie odczują klienci detaliczni, bo choć w skupach zdecydowanie taniej to na sklepowych półkach dalej bez zmian. Na razie żywca nie brakuje, jak również kolejek przed punktami skupu nigdzie nie ma. Niektóre zakłady, jeśli potrzebujące większej ilości tuczników, lekko podnoszą ceny. To wystarczy, żeby zachęcić rolników do sprzedaży. Inne wręcz przeciwnie, obniżają cenniki, bo żywca mają pod dostatkiem. Przetwórcy przewidują, że problemy ze skupem mogą zacząć się dopiero w późniejszym okresie. Wtedy podaż zwierząt przeważnie spada, a jeśli pogoda dopisze, to wzrośnie sprzedaż mięsa, szczególnie tego z przeznaczeniem na grilla i wakacyjne przyjęcia.

 

Wspólna polityka rolna

UEPolska przystępując do Unii europejskiej, zobowiązała się przyjąć szereg praw i obowiązków. Szczególne regulacje dotyczą rolnictwa, zalicza się do nich także leśnictwa i ogrodnictwo oraz uprawa winorośli, te ponadnarodowe zarządzenia nazwano mianem wspólnej polityki rolnej. W skrócie można określić, iż zasady te dotyczą przede wszystkim jednolitości rynku, czyli utworzenie wspólnego rynku europejskiego dla poszczególnych produktów żywnościowych. Kolejna zasada jest zasada preferencji wspólnotowej, zakłada ona iż towary wyprodukowane na terenie unii europejskiej maja pierwszeństwo w sprzedaży przed towarami pochodzącymi z importu. Zasada solidarności finansowej dotyczy rozdzielności kosztów, na wszystkie kraje Unii Europejskiej. Oczywiście są to po krotce wymienione cele wspólnej polityki rolnej, dokładne założenia zamieszczono w traktacie ustanawiającym wspólnotę europejską. Dużą wagę przykłada się również do zwiększenia opłacalności produkcji i jej wydajności, jak również polepszeniu infrastruktury na terenach wiejskich. Wspólna polityka rolna pozwalać ma na wyrównanie konkurencyjności na poszczególnych rynkach europejskich oraz zwiększenie wydajności produkcji

Tańsze pasze przemysłowe

W analizie Banku Gospodarki Żywnościowej objęto ceny pasz przemysłowych. Ministerstwo Rolnictwa i rozwoju wsi podało iż w listopadzie ceny pasz przemysłowych spadły od 0,3 do 2,5 %. Największe spadki były w przypadku pasz pełno porcjowych dla cieląt niestety wzrosły ceny mleka zastępczego dla cieląt. Nieznacznie wzrosły również ceny pasz prestarter i starter dla trzody chlewnej. Jednak jeśli ceny porównamy do okresu dłuższego niż jeden miesiąc okaże się ze pasze prestarter i starter również uległy obniżce cen obecnie tona kosztuje w granicach 1500zl, a w maju 2014 ponad 1800zl. Pozostałe mieszanki dla bydła trzody chlewnej i drobiu w listopadzie były tańsze niż w październiku 2014 roku. Przewiduje się również nieznaczny spadek cen pasz w grudniu. Z powodu obniżki cen śruty sojowej na rynkach światowych. Niestety mniej optymistyczne prognozy dotyczące 2015 roku, prawdopodobnie ceny w styczniu/lutym znów wzrosną.

Humanitarne uśmiercanie karpi

karpJak co roku zbliżające się święta to okres zwiększonej sprzedaży karpi w sprzedaży detalicznej. Główny Lekarz Weterynarii informuje iż uśmiercanie ryb powinno odbywać się w sposób humanitarny, przy jak najmniejszym zadawaniu cierpienia zwierzętom. Metody wskazane w przepisach to uśmiercanie poprzez uderzenie w głowę, powodujące utratę świadomości w połączeniu z skrwawieniem lub zniszczeniem mózgu, druga metoda to dekapitacja po uprzednim uderzeniu.

Zabrania się zabijania ryb w obecności dzieci, sposób ten jest zagrożony sankcją karną. W punktach sprzedaży należy wydzielić miejsce przeznaczone do uśmiercania ryb, takie miejsce powinno spełniać również wymogi weterynaryjno sanitarne.

Główny Lekarz Weterynarii zaleca, aby uśmiercaniem karpi zajmowały się osoby, które ukończyły 18 lat oraz posiadają wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe.

Odpowiednie postępowanie dotyczy też samej sprzedaży. Zalecaną metoda pakowania żywych karpi jest umieszczenie w pojemniku, wiaderku, ewentualnie w reklamówce napełnionymi odpowiednią ilością wody z dostępem powietrza. W przypadku braku możliwości zapewnienia odpowiednich warunków związanych z transportem żywego karpia bezpośrednio po zakupie przez  konsumenta finalnego, zalecane jest uśmiercanie zwierząt w miejscu ich zakupu z zachowaniem  zasad humanitaryzmu.