Wspólna polityka rolna

UEPolska przystępując do Unii europejskiej, zobowiązała się przyjąć szereg praw i obowiązków. Szczególne regulacje dotyczą rolnictwa, zalicza się do nich także leśnictwa i ogrodnictwo oraz uprawa winorośli, te ponadnarodowe zarządzenia nazwano mianem wspólnej polityki rolnej. W skrócie można określić, iż zasady te dotyczą przede wszystkim jednolitości rynku, czyli utworzenie wspólnego rynku europejskiego dla poszczególnych produktów żywnościowych. Kolejna zasada jest zasada preferencji wspólnotowej, zakłada ona iż towary wyprodukowane na terenie unii europejskiej maja pierwszeństwo w sprzedaży przed towarami pochodzącymi z importu. Zasada solidarności finansowej dotyczy rozdzielności kosztów, na wszystkie kraje Unii Europejskiej. Oczywiście są to po krotce wymienione cele wspólnej polityki rolnej, dokładne założenia zamieszczono w traktacie ustanawiającym wspólnotę europejską. Dużą wagę przykłada się również do zwiększenia opłacalności produkcji i jej wydajności, jak również polepszeniu infrastruktury na terenach wiejskich. Wspólna polityka rolna pozwalać ma na wyrównanie konkurencyjności na poszczególnych rynkach europejskich oraz zwiększenie wydajności produkcji

Produkcja jabłek nadal opłacalna

W tym roku nadal opłacało produkować się jabłka. Szacunkowe tegoroczne zbiory wynoszą 2,5 mln ton, rok temu było to ok 1,9mln ton. Producenci w dalszym ciągu wstrzymują się ze sprzedażą, tegoroczne ceny w skupie u przetwórców wynoszą około 70 groszy za kilogram. Dobra pogoda w tym roku spowodowała iż owoce są znacznie większe niż przed rokiem i mogą zostać przeznaczone dla klienta bezpośredniego do konsumpcji, dla przetwórstwa przeznacza się zazwyczaj mniejsze owoce. W ostatnich latach właściciele sadów zainwestowali w własne przechowalnie, dlatego mogą wstrzymać się ze sprzeda surowca i czekać na wyższe ceny skupu. Cena jabłek konsumpcyjnych spadła o około 20% w stosunku do roku ubiegłego i wynosi na targach w Broniszach ok 1-2zl w zależności od odmiany.