Wysokie ceny jaj spożywczych

Wysokie ceny jaj spożywczych na rynku Unii Europejskiej, tendencja trwa już od października 2014 i ciągle się utrzymuje. Cena sprzedażny klas wagowych L i M wynosi 137euro za 100kg, jest to wynik o 27% wyższy niż w ubiegłym roku. Większość państw UE w grudniu zanotowała znaczne wzrosty cen jaj np. wzrost we Francji 21%, w Belgii 19%, Holandii 18%. Niestety dla polskich producentów wzrosty cen w Polsce nie okazały się tak wysokie i wynosiły zaledwie 1%, miał tez wpływ na to kurs euro. Średnia cena w grudniu w Polsce wynosiła 119,3 Euro za 100kg. Eksperci twierdza iż głównym czynnikiem odpowiadającym za podwyżki jest wprowadzenie zakazu produkcji jaj w klatkach konwencjonalnych, czynnikiem o nieco mniejszym wpływie jest tez wzrost eksportu jaj poza kraje Unii Europejskiej. Eksperci przewidują dalszy wzrost cen jaj ze względu na zmianę przepisów dotyczących produkcji, a tym samym zwiększenia kosztów utrzymania niosek.

Wyższe spożycie mleka na rynkach światowych

Bank Gospodarki Żywnościowej opublikował raport dotyczący spożycia mleka i przetworów mlecznych na świecie. Rok 2014 był korzystny dla przetwórców mleka, hodowców bydła i krów mlecznych, wzrostowa tendencja konsumpcji przetworów mleczarskich, z wyjątkiem masła spowodowała wzrost popytu na wyroby. Trzy pierwsze kwartały 2014 roku spowodowały wzrost eksportu przetworów o 14% w stosunku do roku ubiegłego, nieznacznie wzrósł również popyt wewnętrzny, przyczyniło się to do utrzymania wysokich cen zbytu na rynku mleczarskim. Mimo to wyniki ekonomiczne rentowność i płynność uległy pogorszeniu w tym okresie (trzech kwartałach 2014) związane to było ze wzrostem kosztów również surowcowych – mleka. GUS podał iż ceny w 2014 roku wzrosły o około 16% w porównaniu z rokiem 2013. Przewidywania na rok 2015 to dalszy wzrost spożycia przetworów mleczarskich. Największym rynkiem mleka jest oczywiście mleko pochodzące od krów, w Polsce najpopularniejsza rasa bydła mlecznego to krowa rasy holsztyno fryzyjskiej.

Zamiast ryb sprzedają wodę

Fakt przeprowadził eksperyment, okazało się iż nabywcy decydując się na zakup mrożonej ryby muszą być czujni, nawet polowe wagi mrożonej ryby stanowi zamrożona woda. Niektórzy producenci naruszają prawo fałszując na opakowaniu informacje dotyczące zawartości. Fakt kupił cztery rodzaje ryb mrożonych, zaraz po zakupie zostały zważone a następnie rozmrożone i zważone ponownie. Najwięcej wody zawierała sola francuska ponad polowa zawartości stanowiła woda, producent deklarował iż woda stanowi 30%. W przypadku mintaja chińskiego zamiast deklarowanych 25% woda stanowiła 48%.

Niemcy – przekroczone limity produkcji mleka

FAMMU/FAPA poinformowało iż Niemieckie dostawy mleka przekroczyły obowiązujące limity, mimo iż limit na ten okres jest o 1% większy niż w ubiegłym roku. Ogólna wartość dostaw mleka w Niemczech wynosiła 17,55 mln ton i była o 2% większa niż w ubiegłym roku. Kwota mleczna przekroczona została o 0,7%, co więcej analitycy przewidują iż wzrostowy trend nie ulegnie zmianie w kolejnym roku i Niemcy znów będą musieli uiścić opłaty karne za przekroczenie kwoty mlecznej. W przeszłości Niemcy otrzymali kare za przekroczona kwotę mleczna w sezonie 2007/2008. Dynamika wzrostu produkcji jest wyższa niż przed rokiem, a zawartość tłuszczu się zmniejszyła. Krowy dają coraz więcej mleka i jest ich nieznacznie mniej niż w roku ubiegłbym. W Niemczech obecnie jest ok 93 tysiące hodowców bydła mlecznego oraz 4,18 mln sztuk krów.  Średnio w Niemczech na jedno gospodarstwo przypada 45 krów.

Produkcja zbóż w Polsce na tle UE

Produkcja zbóż w Polsce na tle UE. Polska została trzecim producentem zbóż w Unii Europejskiej, wyprzedzają Nas tylko Niemcy i Francja. Wysokie miejsca zajmujemy tez w produkcji sera drobiu i wieprzowiny. Produkcja zboz w Polsce w latach 2008-2010 odpowiadała produkcji 9,5% całej Unii Europejskiej. Francja 16% produkcji UE, a Niemcy 23%. Średnia rocznych zbiorów w calej Uni Europejskiej wynosiła ok 300 milionów ton. Główne gatunki zbóż to pszenica jęczmień i kukurydza. W 2013 tylko w Polsce wyprodukowano także 1,7 mln ton wieprzowiny i 1,3mln ton drobiu. W calej Unii Europejskiej wyprodukowano 22mln ton wieprzowiny, 12mln ton drobiu oraz 8mln ton wołowiny. Polska jest tez głównym producentem mleka i sera. W 2013 roku w Unii Europejskiej wyprodukowano prawie 9mln ton sera i 134 mln litrów mleka. Polska wyprodukowala 7% Unijnego sera, Niemcy 23%, Francja 21%, Wlochy 13%

 

Import wieprzowiny do Polski wciąż rośnie

Import wieprzowiny do Polski w dalszym ciągu wzrasta. W Polsce pogłowie znacznie zmalało hoduje się ok 13mln sztuk świń mniej więcej tyle ile 45lat temu. Spadek produkcji wiąże się z opłacalnością a właściwie jej brakiem, wysokie ceny zbóż maja wpływ na cenę pasz, duża cześć zbóż wykorzystywana jest tez na rynku konsumpcyjnym. Na rynku brakuje surowca, wieprzowiny wiec firmy importują go  z zagranicy. W obecnym roku import wzrósł o ok 7% przez pierwsze 8miesiecy sprowadzono prawie 360 tysięcy ton surowca. Import produktu z zagranicy na pewno nie polepszy opłacalności produkcji w Polsce, w dłuższym okresie może nawet dojść do kolejnych spadków pogłowia.

UE posiedzenie Rady Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa

rybyW dniach 15-16 grudnia odbyło sie posiedzenie Rady Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa Unii Europejskiej. Odbyły się dwie ważne debaty. Pierwsza dotycząca przyszłości polityki rozwoju obszarów wiejskich w ramach WPR po 2013 roku. Druga obejmowała zagadnienia związane z uproszczeniem polityki rolnej.

Ministrowie podkreślali potrzebę utrzymania silnej wspólnej polityki rolnej po roku 2013, zapewniającą dostarczenie konsumentom wysokiej jakości żywności oraz poruszano sprawy związane z klimatem, energią odnawialną. Polska prezydencja uzyskała także polityczne porozumienie w kwestii programu pomocy żywnościowej dla osób najbardziej potrzebujących w Unii Europejskiej. Osiągnięte z bardzo dużym wysiłkiem porozumienie Rady i Parlamentu Europejskiego zapewni kontynuację programu w latach 2012 – 2013. Roczny budżet programu ustalono na kwotę 500 mln euro. Ministrowie rolnictwa w otwartej dla publiczności debacie po raz pierwszy wypowiedzieli się na temat polityki rozwoju obszarów wiejskich po 2013r.
.

Ceny produktów mleczarskich bez zmian

mlekoCeny produktów mleczarskich pozostały na stałym poziomie wynika z danych Ministerstwa Rolnictwa. Wiąże się to między innymi z ustabilizowaniem się cen na rynku europejskim. Przedstawiciele branży mleczarskiej twierdzą że jeszcze za wcześnie aby mówić o końcu kryzysu w branży mleczarskiej. Sytuacja zaczęła się poprawiać w pierwszym półroczu przyszłego roku, rentowność branży wynosiła wtedy 3,5%, sytuacja była ta spowodowana przede wszystkim obniżeniem cen skupu surowca, a nie zwiększeniem popytu na przetwory mleczarskie. Wzrost cen zbytu w branży mleczarskiej może mieć charakter krótkotrwały, wyższe ceny mogą zmniejszyć zainteresowanie zakupem wśród konsumentów.

Drób – wachania cen

brojleryZachęceni bardzo dobrym początkiem roku hodowcy znacznie zwiększyli produkcję. Wzrosła liczebność stad reprodukcyjnych. W lipcu i sierpniu wstawienia były prawie o połowę wyższe niż normalnie. Huśtawka cen to od lat specyfika rynku drobiarskiego. Przy niskich stawkach produkcja spada, ale gdy opłacalność rośnie, w ślad za nią rośnie też podaż. I tak koło się zamyka. Eksperci proponują wprowadzenie kwot produkcji i ustalenie krajowego limitu. Bo teraz każdy rolnik produkuje ile chce, co powoduje destabilizację rynku. Jak na razie sytuację ratuje jeszcze eksport. Bo polskie kurczaki są najtańsze w całej Unii Europejskiej. Brojlery – ceny skupu na wolnym rynku 2,90-3,00 zł, na umowy kontraktowe 3,00-3,20 zł. W punktach skupu najczęściej obowiązują stawki około 3 złotych za kilogram brojlerów. I to niezależnie czy na wolnym rynku czy w ramach kontraktacji. Maksymalnie 3 złote 40 groszy można dostać za produkowane na specjalne zamówienia, małe kurczaki tak zwane grillowe.

Indyki kupowane są w średniej cenie 5,00 zł, a indyczki 4,70zł

indory – ceny skupu 4,75 – 5,28
indyczki – ceny skupu 4,55 – 4,86

Hodowla psów rasowych

piesZdawać by się mogło, że prowadzenie hodowli psów rasowych to zwykłe hobby, które nawet, jeśli przynosi jakieś zyski, to nie podlega żadnemu opodatkowaniu. Nic bardziej błędnego. Każda hodowla, aby mogła być legalna musi figurować w ewidencji Związku Kynologicznego. Co więcej, przy założeniu hodowli musimy udać się do najbliższego i właściwego nam Urzędu Skarbowego, aby zgłosić rozpoczęcie działalności hodowlanej. Jednak jak przy tym wszystkim rozliczać podatki? Mamy dwie możliwości. Rejestrując naszą hodowlę, jako działalność gospodarczą lub jako dział specjalny produkcji rolnej. Najbardziej opłacalna jest oczywiście druga opcja. Dlaczego? Otóż omijają nas wszystkie papierkowe podczas rozliczania podatków. Interesuje nas wtedy tylko i wyłącznie jedna rzecz – odprowadzamy podatek tylko i wyłącznie od liczby zwierząt, które są wprowadzone do hodowli. Nietrudno się domyślić, że w przypadku hodowli psów rasowych są to suki, od których będziemy otrzymywać szczeniaki. Nie płacimy, więc podatku od każdego z piesków, które przyjdą na świat, ani żadnych procentów, a jedynie za to, że jesteśmy właścicielami jego matki.