Wysoka jakość plonu

zboże ziarno jakośćDobrej jakości zboże charakteryzuje się nie tylko wysoką jakością ziarna, równie ważna jest też ilość zanieczyszczeń znajdująca się w plonie. Czyszczenie ziarna to bardzo ważny etap w produkcji. Wstępne czyszczenie jest niezwykle istotne – pozwala na usunięcie ewentualnych zielonych nasion chwastów oraz zanieczyszczeń organicznych. Czyste ziarno znacznie łatwiej jest skutecznie wysuszyć i co ważne wpływa ono również pozytywnie na trwałość samej instalacji suszarniczej. Warto też wiedzieć, że w trakcie wykonywania tego zabiegu ziarno jest chłodzone i wstępnie suszone. Pamiętajmy, że resztki organiczne oraz wilgotne środowisko stanowią dogodne warunki do rozwoju grzybów czy mikroorganizmów. Suszarnie podłogowe, stosunkowo prostym i niedrogim rozwiązaniem są suszarnie podłogowe. Uzyskuje się je poprzez ułożenie na stałym podłożu specjalnej konstrukcji metalowej z odpowiednimi otworami pozwalającymi na dopływ powietrza. Pomiędzy konstrukcją a podłogą musi być zachowana wolna przestrzeń. Na tak przygotowaną podłogę zsypujemy zboże, a pod nią kierujemy strumień powietrza z wydajnego wentylatora (takiego, który pokona opór ziarna i umożliwi jego „przedmuchanie”).

Zwiększenie eksportu zbóż na Ukrainie.

Ukraiński resort rolnictwa podał informacje odnośnie wielkości eksportu zbóż, który w sezonie 2013/2014 wzrósł w stosunku do poprzedniego sezonu o ponad 40% i wyniósł 9,65mln ton. Rząd Ukrainy oczekuje iż do końca sezonu Ukraina wyeksportuje 26mln ton. Wzrost eksportu jest w głównej mierze wynikiem zniesienia kontyngentów eksportowych obowiązujących w poprzednim sezonie. Wynikał także ze zwiększenia zbiorów zbóż w kraju który wyniósł 55mln ton. Gorsze prognozy przedstawiono na kolejny sezon, zbiory pszenicy maja spaść o ok 40% ok 15mln ton w tym 6-8 mln ton pszenicy konsumpcyjnej. Rząd Ukrainy oczekuje tegorocznych zapasów zbóż na poziomie 9mln ton. Obecnie Ukrainy ma znaczny udział w światowej produkcji pszenicy, znajduje się na 8 miejscu, pierwsi trzej najwięksi światowi producenci to Chiny, Indie i Stany Zjednoczone, lecz te państwa maja bardzo duży popyt wewnętrzny i o wiele większe zapotrzebowanie na spożycie ze względu na większa liczbę ludności.

Produkcja zbóż w Polsce na tle UE

Produkcja zbóż w Polsce na tle UE. Polska została trzecim producentem zbóż w Unii Europejskiej, wyprzedzają Nas tylko Niemcy i Francja. Wysokie miejsca zajmujemy tez w produkcji sera drobiu i wieprzowiny. Produkcja zboz w Polsce w latach 2008-2010 odpowiadała produkcji 9,5% całej Unii Europejskiej. Francja 16% produkcji UE, a Niemcy 23%. Średnia rocznych zbiorów w calej Uni Europejskiej wynosiła ok 300 milionów ton. Główne gatunki zbóż to pszenica jęczmień i kukurydza. W 2013 tylko w Polsce wyprodukowano także 1,7 mln ton wieprzowiny i 1,3mln ton drobiu. W calej Unii Europejskiej wyprodukowano 22mln ton wieprzowiny, 12mln ton drobiu oraz 8mln ton wołowiny. Polska jest tez głównym producentem mleka i sera. W 2013 roku w Unii Europejskiej wyprodukowano prawie 9mln ton sera i 134 mln litrów mleka. Polska wyprodukowala 7% Unijnego sera, Niemcy 23%, Francja 21%, Wlochy 13%

 

Prognoza zbiorów zbóż

zobzeRaport opublikowany przez Międzynarodową Radę Zbożową prognozuje obniżenie zbiorów zbóż o 1milion ton do poziomu 1759 mln ton. Nie zmienił się szacunkowy poziom wielkości globalnych zapasów na koniec bieżącego sezonu 373 mln t, czyli o 13 mln t wyższym aniżeli na początku lipca poprzedniego roku. Zmianie uległ światowy bilans pszenicy i kukurydzy. Eksperci Rady podnieśli prognozy zapasów pszenicy na koniec sezonu o 3 mln t do 191 mln ton, oznacza to iż byłyby one o 216 mln t wyższe, aniżeli na początku bieżącego sezonu. Odmiennie kształtuje się sytuacja w przypadku kukurydzy. Rada w listopadowym raporcie zdecydowała się obniżyć prognozowaną wielkość zbiorów tego zboża w sezonie do 787 mln t (-2 mln t wobec prognozy październikowej), co wpłynęło również na skorygowanie w dół szacunków zapasów końcowych na koniec czerwca do 134 mln ton. Z prognoz tych wynika, iż w kolejny sezon świat wszedłby z zapasami kukurydzy o 14 mln t niższymi (r/r). Bieżące prognozy globalnego bilansu popytu i podaży kukurydzy sprzyjają wzrostom cen tego zboża, zarówno w bieżącym roku, jak i w kolejnym.

Przetwórcy dalej skupują zboże

Część przetwórców nie do końca pokryło swoje zapotrzebowanie na zboże i w dalszym ciągu skupuje ziarno, mimo trwającego spowolnienia mającego miejsce w okresie świątecznym na przełomie roku. Mimo to podaż na zboże nie jest zbyt duża w szczególności na ziarna pszenicy (ceny wahają się od około 730-780zl za tonę surowca), za to więcej ofert jest na kukurydze. Po zbiorach kukurydzy część producentów zdecydowała się na przechowanie ziarna we własnym zakresie w nadziei na wyższe ceny. Ceny za tonę ziarna kukurydzy wahają się od ok 690-760 zł w zależności od jakości i regionu kraju. GUS oszacował tegoroczne zbiory na 26,8 mln ton i były one mniejsze od plonów ubiegłorocznych o 1,7%. Na zmniejszenie zbiorów wpływ miały przede wszystkim niesprzyjające warunki atmosferyczne, które wpłynęły również na pogorszenie jakości zbiorów.