Wysoka jakość plonu

zboże ziarno jakośćDobrej jakości zboże charakteryzuje się nie tylko wysoką jakością ziarna, równie ważna jest też ilość zanieczyszczeń znajdująca się w plonie. Czyszczenie ziarna to bardzo ważny etap w produkcji. Wstępne czyszczenie jest niezwykle istotne – pozwala na usunięcie ewentualnych zielonych nasion chwastów oraz zanieczyszczeń organicznych. Czyste ziarno znacznie łatwiej jest skutecznie wysuszyć i co ważne wpływa ono również pozytywnie na trwałość samej instalacji suszarniczej. Warto też wiedzieć, że w trakcie wykonywania tego zabiegu ziarno jest chłodzone i wstępnie suszone. Pamiętajmy, że resztki organiczne oraz wilgotne środowisko stanowią dogodne warunki do rozwoju grzybów czy mikroorganizmów. Suszarnie podłogowe, stosunkowo prostym i niedrogim rozwiązaniem są suszarnie podłogowe. Uzyskuje się je poprzez ułożenie na stałym podłożu specjalnej konstrukcji metalowej z odpowiednimi otworami pozwalającymi na dopływ powietrza. Pomiędzy konstrukcją a podłogą musi być zachowana wolna przestrzeń. Na tak przygotowaną podłogę zsypujemy zboże, a pod nią kierujemy strumień powietrza z wydajnego wentylatora (takiego, który pokona opór ziarna i umożliwi jego „przedmuchanie”).

Nawozy sztuczne

saletraWspółcześnie, aby uzyskać odpowiednia wysokość plonów, nie wystarcza tylko nawozy naturalne, większość rolników korzysta, zarówno z nawozów naturalnych, nawozów sztucznych, oraz środków ochrony roślin. Dzięki nawozom chemicznym rolnik może uzyskać o wiele wyższy plon z hektara , niż bez ich użycia. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu plony gospodarstw były o wiele niższe. Warto pamiętać, przed użyciem nawozów sztucznych o zapoznaniu się z technologiom upraw danych roślin. Do technologi uprawy zalicza się: termin siewu, normę wysiewu, ilość ziarna wysiewanego na hektar, rozstaw międzyrzędzia, a także termin i rodzaj stosowanych nawozów, naturalnych i sztucznych, oraz użyte środki ochrony roślin w okresie wzrostu plonu. Nawozy sztuczne stosować można na kilka sposobów, jednym z nich jest sposób dolistny rzadziej stosowany, oraz doglebowo. Przed wysiewem nawozu, sprawdzić należy skład danej gleby, na przykład poprzez pobranie próbek i poddanie ich analizie, próbki takie badane są pod względem zasobności gleby w rożne pierwiastki i składniki mineralne. Kolejna istotna rzecz to ilość wysiewanego nawozu, zbyt mała ilość będzie nieefektywna, a zbyt duża może doprowadzić do zaprzestania wzrostu, bądź do zniszczenia roślin.