Dofinansowanie do usuwania azbestu

Prace związane z demontażem wyrobów które posiadają azbest, są niebezpieczne i wymagają spełnienia wielu wytycznych higieny pracy oraz przepisów BHP. W Polsce bardzo popularne są pokrycia dachowe z eternitu, zawierającego azbest, podczas demontażu dochodzi do kruszenia eternitu i emisji bardzo szkodliwych włókien azbestowych, jest to bardzo niebezpieczne dla drug oddechowych. Po demontażu materiał posiadający azbest musi być składowany w odpowiednim miejscu, Prace związane z demontażem wyrobów azbestowych oraz późniejszym ich składowaniem są bardzo drogie. Lecz przygotowano dofinansowania, które dotyczą zarówno samego demontażu jak i przechowywania odpadów. Wsparcie finansowe uzyskać można od gminy w której znajduje się dany budynek. Testy naukowe wykazały ze azbest jest produktem który wywołuje nowotwory u ludzi, z początku zyskał on dużą popularność ze względu na dobre parametry, ognioodporność, łączenie z różnymi materiałami oraz niskie koszty produkcji, obecnie jest wycofywany z użytku. Zgodnie z dyrektywa Unii Europejskiej Polska ma czas do 2032 roku na pozbycie się materiałów azbestowych.