Promocja w rolnictwie

rolnictwoRolnictwo to szczególna branża, która charakteryzuje się wyjątkowym podejściem do kampanii marketingowych. Jak zatem najskuteczniej reklamować usługi i towary o charakterze rolniczym, aby uzyskać zakładany wynik finansowy? Krótka charakterystyka reklamy w rolnictwie. Nakłady na reklamę w rolnictwie stale rosną. Najwięcej na marketingu usług i towarów z tej branży korzysta prasa rolnicza, następnie radio oraz telewizja. Specjaliści w tej dziedzinie zakładają jednak, że przyszłością reklamy rolniczej jest regionalizm. Ten szczególny zakres działalności wynika z przywiązania adresatów reklamy do konkretnego obszaru i społeczności lokalnej. Na tej podstawie można zatem dojść do wniosku, że także reklama bezpośrednia, a szczególnie pocztowa, będą miały największe znaczenie w zakresie promowania towarów i usług o charakterze rolniczym.

Krajowa produkcja rolna

polska produktyPolskie grunty są w stanie wyżywić osiemdziesiąt milionów osób, a w naszym kraju żyje jedynie połowa tej liczby. Dlatego nasz kraj staje się jednym z najważniejszych eksporterów żywności w Unii Europejskiej. Szczególnie cenione są nasze owoce miękkie – jak truskawki czy maliny, ale również i inne owoce czy produkty zwierzęce cenione są bardzo mocno. Polskie wędliny czy kiełbasy znajdują wielu amatorów na całym świecie. Choć w dalszym ciągu średnia wielkość gospodarstwa rolnego jest bardzo mała, to potrzeba czasu, by to się zmieniło. Zwiększa się jednak ilość dużych gospodarstw rolnych, które nastawione są na przemysłową produkcję. Daje to szansę na intensyfikację rolnictwa i osiąganie jeszcze lepszych wyników i wysoką konkurencyjność w porównaniu z rolnikami z Zachodniej Europy. Wstąpienie do Unii Europejskiej dało niesamowicie mocny impuls, który bardzo dobrze wykorzystaliśmy. I choć w kolejnych latach na rynku już nie będzie tak łatwo, to polscy rolnicy z pewnością dadzą sobie radę. Szansą dla nas staje się przede wszystkim rolnictwo ekologiczne, które zdobywa w ostatnich latach bardzo dużą popularność. Choć wydajność jest niższa, to ceny produktów o wiele, wiele wyższe.

Modernizacja gospodarstwa rolnego

Modernizacja gospodarstwa rolnego ma na celu polepszenie jego wydajności, unowocześnienie maszyn i urządzeń, polepszenie wydajności produkcji, mniejsza pracochłonność.Do skutków modernizacji zaliczyć można również poprawę jakości produkcji oraz jej zróżnicowanie na poszczególne działalności gospodarcze, rozdzielenie na produkcje oraz dystrybucje. Modernizując gospodarstwo rolne można również przejść w stronę ekologi, ekologiczne gospodarstwo być może jest bardziej pracochłonne ale uzyskujemy wyższe ceny za plony, zwłaszcza po zdobyciu odpowiednich certyfikatów ekologicznych. Podczas modernizacji gospodarstwa rolnego, najczęściej wymienia się park maszyn na nowsze. Warto wymienić je na jak najnowocześniejsze maszyny, zwiększające wydajność pracy, oraz mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa i polepszenie warunków pracy rolnika.

Mniejszy popyt na tuczniki

trzodaMniejszy popyt na tuczniki oraz większy import surowca z krajów Europy Zachodniej, spowodował spadek cen w stosunku do czerwca o 30%. Trudno znaleźć przetwórców, którzy narzekaliby na problemy z zakupem zaplanowanych ilości tuczników. Spadku cen żywca wieprzowego nie odczują klienci detaliczni, bo choć w skupach zdecydowanie taniej to na sklepowych półkach dalej bez zmian. Na razie żywca nie brakuje, jak również kolejek przed punktami skupu nigdzie nie ma. Niektóre zakłady, jeśli potrzebujące większej ilości tuczników, lekko podnoszą ceny. To wystarczy, żeby zachęcić rolników do sprzedaży. Inne wręcz przeciwnie, obniżają cenniki, bo żywca mają pod dostatkiem. Przetwórcy przewidują, że problemy ze skupem mogą zacząć się dopiero w późniejszym okresie. Wtedy podaż zwierząt przeważnie spada, a jeśli pogoda dopisze, to wzrośnie sprzedaż mięsa, szczególnie tego z przeznaczeniem na grilla i wakacyjne przyjęcia.

 

Ziemniaki, wysokie plony i zapotrzebowanie w skupie

Pomimo wysokich plonów zapotrzebowanie na ziemniaki przemysłowe nadal nie maleje a ceny rosną. Wykorzystywane są głównie do produkcji skrobi. Powierzchnia i zbiory ziemniaków od początku lat 70 maleją, ale nadal na polskich polach rośnie połowa europejskich zbiorów i około 7 proc. światowej produkcji. Obecny sezon jest dla producentów ziemniaka pomyślny, ale rynek przez ostatnie lata nie był dla rolników sprzyjający. Plony ziemniaków z roku na rok maleją przez silne zachwaszczenie upraw, nadmierne uwilgotnienie gleby powodujące gnicie bulw oraz nadal niewielkie wykorzystanie kwalifikowanego materiału sadzeniakowego, zmniejszany zostaje także corocznie areał upraw.

Kary za wypalanie traw

Wypalanie traw jest niekorzystne dla środowiska, niebezpieczne dla terenów oraz posesji znajdujących się w pobliżu. W Polsce wypalanie jest zabronione, za wypalanie grożą kary nakładane przez Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oraz mandaty nakładane przez policje oraz kary. Ze strony ARiMR można się spodziewać obniżenia wysokości dopłat bezpośrednich od 1 do 20% – zazwyczaj obniżka wynosi ok 3% (obniżka dotyczy całego areału upraw, dopłaty cukrowe, owoców, pomidorów, bydła i owiec, roślin strączkowych). Oczywiście każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie, największe 20% kary nakładane są w przypadku celowego wypalania trawy, a w przypadku wielokrotnego łamania przepisów Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może zawiesić całkowicie wypłatę dopłat bezpośrednich na dany rok. Strażacy informują ze ok 2/3 z wszystkich podpaleń traw to celowe wypalania, szczególnie niebezpieczne są w suchej wietrznej porze, zwłaszcza gdy w pobliżu znajdują się zabudowania lub lasy, dość łatwo dojść może do niekontrolowanego rozprzestrzenienia się ognia na sąsiednie tereny. Wypalanie groźne jest również dla zwierząt żyjących w ekosystemie, drobnych płazów, dżdżownic, owadów.

Wspólna polityka rolna

UEPolska przystępując do Unii europejskiej, zobowiązała się przyjąć szereg praw i obowiązków. Szczególne regulacje dotyczą rolnictwa, zalicza się do nich także leśnictwa i ogrodnictwo oraz uprawa winorośli, te ponadnarodowe zarządzenia nazwano mianem wspólnej polityki rolnej. W skrócie można określić, iż zasady te dotyczą przede wszystkim jednolitości rynku, czyli utworzenie wspólnego rynku europejskiego dla poszczególnych produktów żywnościowych. Kolejna zasada jest zasada preferencji wspólnotowej, zakłada ona iż towary wyprodukowane na terenie unii europejskiej maja pierwszeństwo w sprzedaży przed towarami pochodzącymi z importu. Zasada solidarności finansowej dotyczy rozdzielności kosztów, na wszystkie kraje Unii Europejskiej. Oczywiście są to po krotce wymienione cele wspólnej polityki rolnej, dokładne założenia zamieszczono w traktacie ustanawiającym wspólnotę europejską. Dużą wagę przykłada się również do zwiększenia opłacalności produkcji i jej wydajności, jak również polepszeniu infrastruktury na terenach wiejskich. Wspólna polityka rolna pozwalać ma na wyrównanie konkurencyjności na poszczególnych rynkach europejskich oraz zwiększenie wydajności produkcji

Nawozy sztuczne

saletraWspółcześnie, aby uzyskać odpowiednia wysokość plonów, nie wystarcza tylko nawozy naturalne, większość rolników korzysta, zarówno z nawozów naturalnych, nawozów sztucznych, oraz środków ochrony roślin. Dzięki nawozom chemicznym rolnik może uzyskać o wiele wyższy plon z hektara , niż bez ich użycia. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu plony gospodarstw były o wiele niższe. Warto pamiętać, przed użyciem nawozów sztucznych o zapoznaniu się z technologiom upraw danych roślin. Do technologi uprawy zalicza się: termin siewu, normę wysiewu, ilość ziarna wysiewanego na hektar, rozstaw międzyrzędzia, a także termin i rodzaj stosowanych nawozów, naturalnych i sztucznych, oraz użyte środki ochrony roślin w okresie wzrostu plonu. Nawozy sztuczne stosować można na kilka sposobów, jednym z nich jest sposób dolistny rzadziej stosowany, oraz doglebowo. Przed wysiewem nawozu, sprawdzić należy skład danej gleby, na przykład poprzez pobranie próbek i poddanie ich analizie, próbki takie badane są pod względem zasobności gleby w rożne pierwiastki i składniki mineralne. Kolejna istotna rzecz to ilość wysiewanego nawozu, zbyt mała ilość będzie nieefektywna, a zbyt duża może doprowadzić do zaprzestania wzrostu, bądź do zniszczenia roślin.

Niekorzystne przezimowanie upraw rzepaku

Kondycja upraw rzepaku nie jest obecnie w najlepszym stanie, nie trzeba czekać na zakończenie wegetacji aby stwierdzić ze w większości regionów upraw rzepaku przezimowanie wpłynie niekorzystnie na tegoroczny plon. Poważne uszkodzenia upraw spowodowały gwałtowne mrozy styczniowe, zwłaszcza na tych plantacjach które pozbawione były ochronnej warstwy śnieżnej, rośliny utraciły większość wyrośniętych jesienią liści. Obecnie plantacje są w bardzo złym stanie, brak starych liści, rośliny w niektórych miejscach gniją na plantacjach, okazuje się ze liście sercowe przetrwały mrozy więc jest nadzieja na odrodzenie roślin, ale plon będzie na pewno niższy. Największy problem obecnie stanowią warunki atmosferyczne, brak pokrywy śnieżnej i zmienna pogoda połączona z mrozami mogą spowodować dalsze straty w uprawach. Plantatorzy powinni skupić się na nawożeniu rzepaku azotem, co powinno umocnić wyczerpane rośliny. Wielu rolników obecnie zastanawia się nad podjęciem decyzji o utrzymaniu uprawy.

GMO najwięcej upraw w USA

GMO – czyli żywność modyfikowana genetycznie, zyskuje coraz większą popularność na świecie, z roku na rok coraz większy aeral upraw zajmują rośliny modyfikowane genetycznie. W roku 2015 światowe obszary upraw tej żywności wzrosły o 8% w stosunku do roku poprzedniego i wynoszą obecnie 160 mln hektarów. Najwięcej GMO uprawia się w Stanach Zjednoczonych, areał w tym kraju wynosi 69 mln hektarów, w Europie natomiast wielkość upraw żywności modyfikowanej genetycznie wynosi tylko 110 tys hektarów. Drugi kraj o najwierniejszym areale upraw to Brazylia z 30,3 mln hektarów, następnie Argentyna 23,7 mln hektarów, kolejne miejsca nalezą do Kanady i Indii z areałem 10,5 mln hektarów dla każdego z wymienionych krajów. Kolejne miejsca zajmują Chiny – 3,9 mln hektarów, Pakistan 2,6 mln hektarów oraz Republika Południowej Afryki z areałem 2,3 mln hektarów. Warto dodać również ze Chiny są największym na świecie importerem soi która została zmodyfikowana genetycznie i dla Chin przypada ok 60% całej globalnej sprzedaży modyfikowanej soi. W Europie najpopularniejsza jest kukurydza MON810 uprawia se ja przede wszystkim w Hiszpanii 100 tys hektarów. Komisja Europejska w 2014 roku zaproponowała ustawę która pozwala kraja należącym do UE decydować czy na terenie danego kraju całkowicie zabronić upraw GMO, ale kraje nie mogą zakazać importu żywności modyfikowanej genetycznie.