Reklama bezpośrednia w rolnictwie

reklama rolnictwoJak sprawić, aby reklama pocztowa skierowana do rolników okazała się skuteczna? Ta grupa społeczna charakteryzuje się bardzo dużym pragmatyzmem, dlatego też należy liczyć się z tym, że niewielka ulotka, nawet doskonale skonstruowana pod względem marketingowym, może stanowić dla rolnika niewystarczający element reklamowy. Tak zwana reklama pocztowa zakłada dostarczenie materiałów reklamowych bezpośrednio do skrzynek pocztowych. Tak przeprowadzona kampania marketingowa z pewnością trafi do właściwych odbiorców, którzy mogą stać się potencjalnymi klientami. W środowisku rolniczym istotna jest skuteczność. Warto zatem przygotować materiały, które będą miały także charakter edukacyjny, w których reklamowany towar przedstawiony zostanie nie tylko w krótkich hasłach, ale przytoczone zostaną również wyniki jego skuteczności czy bezpośrednie i pośrednie korzyści wynikające z jego stosowania. Co więcej, opracowanie większego materiału reklamowego, na przykład w formie katalogu czy książeczki informacyjnej, pozwoli reklamodawcy przedstawić się jako specjalista w branży. To z kolei sprawi, że klienci będą mieli do niego większe zaufanie. Decydując się na tę formę marketingu, warto kolportaż materiałów reklamowych zlecić profesjonalnej firmie. Ofertę takich usług można znaleźć na przykład w internecie lub prasie drukowanej. W ten sposób uzyska się gwarancję, że przygotowana kampania reklamowa trafi bezpośrednio do potencjalnych klientów.

Kary za wypalanie traw

Wypalanie traw jest niekorzystne dla środowiska, niebezpieczne dla terenów oraz posesji znajdujących się w pobliżu. W Polsce wypalanie jest zabronione, za wypalanie grożą kary nakładane przez Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oraz mandaty nakładane przez policje oraz kary. Ze strony ARiMR można się spodziewać obniżenia wysokości dopłat bezpośrednich od 1 do 20% – zazwyczaj obniżka wynosi ok 3% (obniżka dotyczy całego areału upraw, dopłaty cukrowe, owoców, pomidorów, bydła i owiec, roślin strączkowych). Oczywiście każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie, największe 20% kary nakładane są w przypadku celowego wypalania trawy, a w przypadku wielokrotnego łamania przepisów Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może zawiesić całkowicie wypłatę dopłat bezpośrednich na dany rok. Strażacy informują ze ok 2/3 z wszystkich podpaleń traw to celowe wypalania, szczególnie niebezpieczne są w suchej wietrznej porze, zwłaszcza gdy w pobliżu znajdują się zabudowania lub lasy, dość łatwo dojść może do niekontrolowanego rozprzestrzenienia się ognia na sąsiednie tereny. Wypalanie groźne jest również dla zwierząt żyjących w ekosystemie, drobnych płazów, dżdżownic, owadów.

Wspólna polityka rolna

UEPolska przystępując do Unii europejskiej, zobowiązała się przyjąć szereg praw i obowiązków. Szczególne regulacje dotyczą rolnictwa, zalicza się do nich także leśnictwa i ogrodnictwo oraz uprawa winorośli, te ponadnarodowe zarządzenia nazwano mianem wspólnej polityki rolnej. W skrócie można określić, iż zasady te dotyczą przede wszystkim jednolitości rynku, czyli utworzenie wspólnego rynku europejskiego dla poszczególnych produktów żywnościowych. Kolejna zasada jest zasada preferencji wspólnotowej, zakłada ona iż towary wyprodukowane na terenie unii europejskiej maja pierwszeństwo w sprzedaży przed towarami pochodzącymi z importu. Zasada solidarności finansowej dotyczy rozdzielności kosztów, na wszystkie kraje Unii Europejskiej. Oczywiście są to po krotce wymienione cele wspólnej polityki rolnej, dokładne założenia zamieszczono w traktacie ustanawiającym wspólnotę europejską. Dużą wagę przykłada się również do zwiększenia opłacalności produkcji i jej wydajności, jak również polepszeniu infrastruktury na terenach wiejskich. Wspólna polityka rolna pozwalać ma na wyrównanie konkurencyjności na poszczególnych rynkach europejskich oraz zwiększenie wydajności produkcji

Ubezpieczenie zdrowotne rolników

Rząd przyjął projekt ustawy dotyczącej składek zdrowotnych rolników na rok 2014. Składki obliczane są na podstawie wielkości gospodarstwa, za każdy hektar przeliczeniowy rolnik miesięcznie będzie płacił składkę w wysokości 1zl. Przewidziano tez podział na mniejsze i większe gospodarstwa, jeśli gospodarstwo posiada obszar do 6hektarow (hektary przeliczeniowe) składkę opłaci KRUS, jeśli powyżej składkę będzie opłacał rolnik. Terminy opłat składek rozłożono kwartalnie, a pierwsze składki maja wejść w życie w 2 kwartale 2014 roku. KRUS co miesiąc będzie również przekazywał zryczałtowana kwotę do Narodowego Funduszu Zdrowia i jej wysokość wyniesie 155 milionów złotych. Ustawy maja charakter przejściowy, będą obowiązywać w terminie  od 1stycznia do końca grudnia 2014 roku. Składki będą płacone od każdego domownika ubezpieczonego w KRUS. Premier Donald Tusk chce aby włączyć rolników w powszechny system rachunkowy i system ubezpieczeń społecznych, chce aby rolnicy płacili te same składki jak każdy obywatel, aby do tego doprowadzić potrzebuje jeszcze kilku miesięcy pracy nad ustawami.

Energia odnawialna, brak ustawodawstwa

Obecnie w Polsce działa ponad 500 elektrowni wiatrowych jest to ponad dwukrotnie więcej niż 2 lata temu, najwięcej wiatraków znajduje się w województwie kujawsko pomorskim. Mimo ciągle wzrastającej liczby instalacji wiatrowych jak i większego zainteresowania przedsiębiorców tym rynkiem ciągle nie mamy w Polsce odpowiedniego ustawodawstwa odnoszącego się do energii odnawialnej. Branża zajmująca się energia odnawialna jak i firmy leasingowe dysponujące sprzętem oczekiwały zmian ułatwiających dostęp do energii odnawialnej. Obecnie ciągle istnieje przepis który wymaga planu miejscowego zagospodarowania terenu ażeby uzyskać przyłącze do miejscowej linii energetycznej. Ministerstwo Gospodarki w ubiegłym roku przedstawiło projekt ustaw będących przedmiotem spekulacji, jednak sektor należący do energii odnawialnej nie jest do końca zadowolony z uwarunkowany przedstawionych w ustawach, projekt w obecnej formie nie zawiera konkretnych rozwiązań które mogły by ułatwić i rozpowszechnić energie odnawialna w Polsce, nowe przepisy nawet obniżają poziomy wsparcia dla ekologicznej energii, a co ważne likwidują tez one gwarancje sprzedaży energii wyprodukowanej z odnawialnych źródeł. W pozostałych krajach Unii Europejskiej przepisy bardziej sprzyjają rozwojowi energii z odnawialnych źródeł.

Emerytura od 67 roku życia

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad ustawa zapowiedziana przez Donalda Tuska dotycząca podniesienia wieku emerytalnego do 67 roku życia. Projektowi ustawy przygląda się Polskie Rolnictwo Ludowe, które zgłasza pomysły mające złagodzić reformę emerytalna. Ustawa o podwyższeniu wieku emerytalnego w stosunku do mężczyzn do 67roku życia ma wejść w 2020roku, jeśli chodzi natomiast o kobiety 20 lat później w 2040r. Lecz zmiana ma być wprowadzana stopniowo, od 1 stycznia 2013 roku co 4miesiace wiek emerytalny wydłużany będzie o kolejny miesiąc, z każdym rokiem będzie o 3 miesiące wyższy. Osoby mające prawa do emerytury na zasadach obowiązujących obecnie, zachowają je do końca 2013roku. Obecnie wiek emerytalny dla kobiet to 55lat, a dla mężczyzn wynosi 60lat. Prace nad ustawa nadal trwają. Obecnie ustalono iż w 2012 roku emerytury i renty zostaną podwyższone o kwotę 71zl. Kwota najniższej emerytury i renty dla osób niezdolnych do pracy wyniesie 799,18zl, natomiast dla osób częściowo niezdolnych do pracy 613,38zl.

Podwyżka akcyzy na olej napędowy

W sejmie trwają prace nad ustawami okołobudżetowymi, ostateczne decyzje nie zostały jeszcze podjęte. Zakładając one miedzy innymi wzrost stawek akcyzy na olej napędowy, decyzja uderzy w użytkowników pojazdów napędzanych silnikiem diesla, ale opozycja przekonuje ze wzrost akcyzy uderzy przede wszystkim w rolników. Rząd przekonuje ze podwyżka akcyzy to sposób na załatanie dziury w budżecie. Na podwyżce akcyzy rząd chce pozyskać dodatkowe 2 miliardy 200 milionów złotych rocznie. Opozycja ostrzega przed skutkami podwyżki akcyzy, wpłynie ona na wzrost kosztów produkcji w rolnictwie, a to przełoży się na koszty żywności, rząd być może jest z tego faktu zadowolony bo będzie miał wyższe wpływy z VATu.

Dofinansowanie do usuwania azbestu

Prace związane z demontażem wyrobów które posiadają azbest, są niebezpieczne i wymagają spełnienia wielu wytycznych higieny pracy oraz przepisów BHP. W Polsce bardzo popularne są pokrycia dachowe z eternitu, zawierającego azbest, podczas demontażu dochodzi do kruszenia eternitu i emisji bardzo szkodliwych włókien azbestowych, jest to bardzo niebezpieczne dla drug oddechowych. Po demontażu materiał posiadający azbest musi być składowany w odpowiednim miejscu, Prace związane z demontażem wyrobów azbestowych oraz późniejszym ich składowaniem są bardzo drogie. Lecz przygotowano dofinansowania, które dotyczą zarówno samego demontażu jak i przechowywania odpadów. Wsparcie finansowe uzyskać można od gminy w której znajduje się dany budynek. Testy naukowe wykazały ze azbest jest produktem który wywołuje nowotwory u ludzi, z początku zyskał on dużą popularność ze względu na dobre parametry, ognioodporność, łączenie z różnymi materiałami oraz niskie koszty produkcji, obecnie jest wycofywany z użytku. Zgodnie z dyrektywa Unii Europejskiej Polska ma czas do 2032 roku na pozbycie się materiałów azbestowych.

Inwestycja Bila Gatesa w John Deere

Inwestycja Bila Gatesa w traktory John Deere. Bill Gates jeden z najbogatszych ludzi na świecie, założyciel i współwłaściciel firmy Microsoft oraz firmy inwestycyjnej Cascade Investment. Właśnie poprzez firmę Cascade Investment zakupił 5% akcji znanej na całym świecie firmy John Deere produkującej traktory, maszyny rolnicze, maszyny budowlane, sprzet dla leśnictwa, ciągniki rolnicze. Wartość 5% akcji wynosi 1,4 miliarda dolarów. Poprzez firme Cascade Investment Bill Gates posiada również udziały w innych spółkach, miedzy innymi w Auto Nation – firmie zajmującej sie sprzedażą samochodów, Canada National Railway – kanadyjskie linie kolejowe, również akcje Coca Coli i Kodaka. Firma Deer and Company to amerykańskie przedsiębiorstwo, założone w 1837 roku, wszystkie jej produkty sygnuje sie nazwa John Deere. Pierwsze traktory John Deere powstały w 1923 roku.

Dotacje dla młodych rolników

Wnioski złożone w 2013 roku, dotyczące przyznania pomocy w ramach program „Ułatwianie startu młodym rolnikom” cały czas mogą zostać zmienione, osoby składające wnioski maja czas 150dni od momentu złożenia wniosku na dokonanie zmian w biznesplanie. Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zmiany te związane są z powierzchnia użytków rolnych. Ministerstwo Rolnictwa planuje również wprowadzić rozporządzenie umożliwiające przyznanie środków wnioskodawca dla których zabrakło pieniędzy w programie „Ułatwianie startu młodym rolnikom.” Obecnie zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotacje dla młodego rolnika przyznane mogą zostać jeśli nie upłynęło więcej niż 18 miesięcy od momentu w którym młody rolnik zaczął prowadzić działalność rolnicza, dlatego ważne jest szybkie  wprowadzenie zmian. Propozycja Ministerstwa rolnictwa zaproponowało utworzenie ogólnokrajowej listy, do tej pory funkcjonowały listy w poszczególnych województwach, zmiana taka ma na celu ułatwienie przekazania dotacji dla województw, w których zabrakło pieniędzy dla nowych rolników.