Projekt obory, normy Unijne

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej rolnicy otrzymali możliwość otrzymywania dopłat bezpośrednich oraz dofinansowania. Niestety aby otrzymać dofinansowanie i dopłaty trzeba spełnić określone przez normy i przepisy warunki, dotyczą one również budynków gospodarskich. Nowoczesne obory przeznaczone dla krów mlecznych różnią się znacznie od tych budowanych jeszcze kilkadziesiąt lat temu, zmieniły się zarówno materiały jak i sam projekt obór. Przepisy Unii Europejskiej dokładnie określają minimalne wymiary stanowisk, boksy, korytarzy, trzeba je uwzględnić w projekcie obory. Szerokość boksów dla krów mlecznych powinna wynosić przynajmniej 1.2 metra, nachylenie spadu podłogi 4%, długość dla rzędów pod ścianą 2.6m, dla rzędów podwójnych 2.45m. Jeśli chodzi o korytarze,to szerokość korytarza paszowego znajdującego się pod ściana lub przy boksach powinna mieć co najmniej 3.2m, a jeśli korytarz przebiega między boksami jego szerokość wynosić powinna 2.4m. Nachylenie dachu obory wynosić powinno co najmniej 20%, a wysokość minimalna ściany to 2.5m. Wymagane jest również odpowiednie oświetlenie i światło naturalne, powierzchnia wynosić powinna 5-10% powierzchni podłogi, oświetlenie sztuczne w nocy 5 luxów, a w dzień 100-200 luxów.