Glebogryzarka

glebogryzarkaJedna z maszyn używanych na roli jest glebogryzarka. Czym charakteryzuje się ta maszyna? Maszyna ta posiada wygięte noże osadzone na poziomym, ustawionym prostopadle w kierunku jazdy wale. Można ją stosować zarówno do uprawy bezpłużnej jak i po orce. Jej zdecydowaną wadą jest duże zapotrzebowanie na moc oraz częste rozpylanie gleby. Nic więc dziwnego, że niewielu rolników decyduje się obecnie na jej wykorzystanie. Znacznie częściej glebogryzarki spotkamy w ogrodnictwie niż rolnictwie. Funkcjonalne wały, głównym zadaniem wału jest wtórne zagęszczanie gleby na głębokość siewu. Wykorzystuje się go podczas uprawy i siewu w jednym przejeździe. Zadaniem tej maszyny jest również kruszenie brył oraz wyrównanie powierzchni pola. Mimo iż powyższa maszyna nie jest w Polsce bardzo rozpowszechniona, warto zastanowić się nad wyposażeniem swojego gospodarstwa w glebogryzarkę.

Agroleśnictwo

Agroleśnictwo nie jest zbyt popularne wśród polskich rolników, agroleśnictwo łączy ze sobą produkcje agro lub zootechniczna wraz z pielęgnacją krzewów i drzew, głównie gatunków leśnych. Systemy agroleśnicze podzielić możemy na następujące rodzaje. Pierwszym z nich będzie las pastwiskowy, zwierzęta wypasa się na tym samym obszarze na którym rosną drzewa (najczęściej drzewa zabezpieczone są specjalnymi osłonami, dzięki czemu chronione są przed zagryzaniem przez zwierzęta), dzięki takiemu wypasowi niweluje się straty, z terenu na którym rosną drzewa można pozyskać dodatkowy pokarm dla zwierząt. Drugim systemem będzie uprawa alejowa, w tym wypadku drzewa sadzi się w prostych rzędach a między nimi łatwo można uprawiać zboże lub trawę, drzewa maja korzenie na większej głębokości, dlatego nie konkurują z inna roślinnością o wodę i składniki mineralne. Trzeci system to rolnictwo leśne czyli uprawa cieniolubnych odmian bezpośrednio w lesie, np. ziół, grzybów itp. Dzięki agroleśnictwu można najwydajniej wykorzystać tereny uprawowe, nie marnując praktycznie żadnego skrawka ziemi.