Modernizacja gospodarstw rolnych

Wiele korzyści płynie z modernizacji gospodarstw rolnych, zwiększenie efektywności produkcji, zmniejszenie kosztów, wprowadzenie nowych technologi, mniejsza pracochłonność człowieka, poprawa jakości produkcji, polepszenie higieny, warunków hodowli zwierząt i wiele innych. Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej zwiększyły się znacznie dofinansowania związane z produkcja rolnicza, pieniądze można otrzymać między innymi na nowy sprzęt, maszyny rolnicze. Wsparcia otrzymują gospodarstwa które chcą zwiększyć opłacalność produkcji, a także zmienić całkowici profil produkcji i skupić się na jednej gałęzi rolnictwa. Cześć środków przeznaczono również dla rolników którzy chcą zając się produkcja żywności ekologicznej, żywność ekologiczna to zazwyczaj niższe plony, ale wyższe ceny za produkt. Szanse na dofinansowania maja przede wszystkim osoby które kształciły się na kierunkach rolniczy, również młodzi rolnicy przejmujący gospodarstwa rolne po rodzicach i chcący je zmodernizować. Środki pieniężne przeznaczyć można na zakup maszyn rolniczych, modernizacje lub budowę nowych budynków gospodarczych, również na zakup sprzętu komputerowego i licencji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *