Krajowa produkcja rolna

polska produktyPolskie grunty są w stanie wyżywić osiemdziesiąt milionów osób, a w naszym kraju żyje jedynie połowa tej liczby. Dlatego nasz kraj staje się jednym z najważniejszych eksporterów żywności w Unii Europejskiej. Szczególnie cenione są nasze owoce miękkie – jak truskawki czy maliny, ale również i inne owoce czy produkty zwierzęce cenione są bardzo mocno. Polskie wędliny czy kiełbasy znajdują wielu amatorów na całym świecie. Choć w dalszym ciągu średnia wielkość gospodarstwa rolnego jest bardzo mała, to potrzeba czasu, by to się zmieniło. Zwiększa się jednak ilość dużych gospodarstw rolnych, które nastawione są na przemysłową produkcję. Daje to szansę na intensyfikację rolnictwa i osiąganie jeszcze lepszych wyników i wysoką konkurencyjność w porównaniu z rolnikami z Zachodniej Europy. Wstąpienie do Unii Europejskiej dało niesamowicie mocny impuls, który bardzo dobrze wykorzystaliśmy. I choć w kolejnych latach na rynku już nie będzie tak łatwo, to polscy rolnicy z pewnością dadzą sobie radę. Szansą dla nas staje się przede wszystkim rolnictwo ekologiczne, które zdobywa w ostatnich latach bardzo dużą popularność. Choć wydajność jest niższa, to ceny produktów o wiele, wiele wyższe.

Modernizacja gospodarstwa rolnego

Modernizacja gospodarstwa rolnego ma na celu polepszenie jego wydajności, unowocześnienie maszyn i urządzeń, polepszenie wydajności produkcji, mniejsza pracochłonność.Do skutków modernizacji zaliczyć można również poprawę jakości produkcji oraz jej zróżnicowanie na poszczególne działalności gospodarcze, rozdzielenie na produkcje oraz dystrybucje. Modernizując gospodarstwo rolne można również przejść w stronę ekologi, ekologiczne gospodarstwo być może jest bardziej pracochłonne ale uzyskujemy wyższe ceny za plony, zwłaszcza po zdobyciu odpowiednich certyfikatów ekologicznych. Podczas modernizacji gospodarstwa rolnego, najczęściej wymienia się park maszyn na nowsze. Warto wymienić je na jak najnowocześniejsze maszyny, zwiększające wydajność pracy, oraz mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa i polepszenie warunków pracy rolnika.

Rozwój rolnictwa

rol rozwoje rolnictwoOd czasu wstąpienia do Unii Europejskiej jednym z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki okazuje się być rolnictwo. Nic dziwnego, bowiem kilkudziesięcioma letnie zapóźnienia w końcu są nadrabiane, a rolnicy inwestują w najwyższej klasy maszyny. Wszystko we współpracy z Agencją Rozwoju Rolnictwa. Nowe ciągniki czy maszyny wspomagające hodowlę zwierząt pozwalają na podniesienie jakości oferowanych produktów, zmniejszają szkodliwość dla środowiska a jednocześnie zdecydowanie poprawiają wydajność. W porównaniu z wynikami sprzed dziesięciu lat zarówno plony z jednego hektara są wyższe, jak i produkcja zwierzęca okazuje się wydajniejsza. Nic dziwnego, że instytucje publiczne chętnie organizują przetargi na szkolenia dla rolników czy programy pomocowe.

Modernizacja gospodarstw rolnych

Wiele korzyści płynie z modernizacji gospodarstw rolnych, zwiększenie efektywności produkcji, zmniejszenie kosztów, wprowadzenie nowych technologi, mniejsza pracochłonność człowieka, poprawa jakości produkcji, polepszenie higieny, warunków hodowli zwierząt i wiele innych. Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej zwiększyły się znacznie dofinansowania związane z produkcja rolnicza, pieniądze można otrzymać między innymi na nowy sprzęt, maszyny rolnicze. Wsparcia otrzymują gospodarstwa które chcą zwiększyć opłacalność produkcji, a także zmienić całkowici profil produkcji i skupić się na jednej gałęzi rolnictwa. Cześć środków przeznaczono również dla rolników którzy chcą zając się produkcja żywności ekologicznej, żywność ekologiczna to zazwyczaj niższe plony, ale wyższe ceny za produkt. Szanse na dofinansowania maja przede wszystkim osoby które kształciły się na kierunkach rolniczy, również młodzi rolnicy przejmujący gospodarstwa rolne po rodzicach i chcący je zmodernizować. Środki pieniężne przeznaczyć można na zakup maszyn rolniczych, modernizacje lub budowę nowych budynków gospodarczych, również na zakup sprzętu komputerowego i licencji.