Energia odnawialna, brak ustawodawstwa

Obecnie w Polsce działa ponad 500 elektrowni wiatrowych jest to ponad dwukrotnie więcej niż 2 lata temu, najwięcej wiatraków znajduje się w województwie kujawsko pomorskim. Mimo ciągle wzrastającej liczby instalacji wiatrowych jak i większego zainteresowania przedsiębiorców tym rynkiem ciągle nie mamy w Polsce odpowiedniego ustawodawstwa odnoszącego się do energii odnawialnej. Branża zajmująca się energia odnawialna jak i firmy leasingowe dysponujące sprzętem oczekiwały zmian ułatwiających dostęp do energii odnawialnej. Obecnie ciągle istnieje przepis który wymaga planu miejscowego zagospodarowania terenu ażeby uzyskać przyłącze do miejscowej linii energetycznej. Ministerstwo Gospodarki w ubiegłym roku przedstawiło projekt ustaw będących przedmiotem spekulacji, jednak sektor należący do energii odnawialnej nie jest do końca zadowolony z uwarunkowany przedstawionych w ustawach, projekt w obecnej formie nie zawiera konkretnych rozwiązań które mogły by ułatwić i rozpowszechnić energie odnawialna w Polsce, nowe przepisy nawet obniżają poziomy wsparcia dla ekologicznej energii, a co ważne likwidują tez one gwarancje sprzedaży energii wyprodukowanej z odnawialnych źródeł. W pozostałych krajach Unii Europejskiej przepisy bardziej sprzyjają rozwojowi energii z odnawialnych źródeł.

Wierzba energetyczna

Coroczny wzrost cen energii i surowców energetycznych wpływa na koszty utrzymania domów, w szczególności w okresie zimowym. Coraz więcej ludzi poszukuje alternatywnych metod ogrzewania domostw, jedna z nich jest spalanie wierzby energetycznej. Na całym świecie można znaleźć kilkaset odmian wierzby energetycznej, w Polsce kilkadziesiąt. Wierzbę energetyczna uprawiać możemy w najróżniejszych warunkach, bardzo łatwo przyswaja się do środowiska i nie wymaga urodzajnych miejsc, jest to roślina bardzo plenna. Wierzby energetyczne występują w dwóch formach jako drzewa (wierzba biała, wierzba siwa) lub jako krzewy (wierzba wiciowa, wierzba uszata, wiklina). Najpopularniejszym rodzajem, który wykorzystuje się jako surowiec na biomasę są gatunki krzewiaste, maja szybszy przyrost niż gatunki drzewiaste. Uprawiać je można nawet na obszarach, które do tej pory nie były wykorzystywane i stały odłogiem, np. laki, nieużytki rolne, pola uprawne o słabej jakości gleby. Uprawa wierzby energetycznej nie jest pracochłonna, najwięcej pracy jest w pierwszym roku, sadzenie oraz ochrona herbicydowa. W następnych latach wierzba szybko się rozkrzewia i nie ma problemu z chwastami. Wierzbę ścinać można corocznie, po ścięciu odrosty bardzo dobrze się rozkrzewia i zaowocują jeszcze wyższymi plonami niż w roku poprzednim.