Energia odnawialna, brak ustawodawstwa

Obecnie w Polsce działa ponad 500 elektrowni wiatrowych jest to ponad dwukrotnie więcej niż 2 lata temu, najwięcej wiatraków znajduje się w województwie kujawsko pomorskim. Mimo ciągle wzrastającej liczby instalacji wiatrowych jak i większego zainteresowania przedsiębiorców tym rynkiem ciągle nie mamy w Polsce odpowiedniego ustawodawstwa odnoszącego się do energii odnawialnej. Branża zajmująca się energia odnawialna jak i firmy leasingowe dysponujące sprzętem oczekiwały zmian ułatwiających dostęp do energii odnawialnej. Obecnie ciągle istnieje przepis który wymaga planu miejscowego zagospodarowania terenu ażeby uzyskać przyłącze do miejscowej linii energetycznej. Ministerstwo Gospodarki w ubiegłym roku przedstawiło projekt ustaw będących przedmiotem spekulacji, jednak sektor należący do energii odnawialnej nie jest do końca zadowolony z uwarunkowany przedstawionych w ustawach, projekt w obecnej formie nie zawiera konkretnych rozwiązań które mogły by ułatwić i rozpowszechnić energie odnawialna w Polsce, nowe przepisy nawet obniżają poziomy wsparcia dla ekologicznej energii, a co ważne likwidują tez one gwarancje sprzedaży energii wyprodukowanej z odnawialnych źródeł. W pozostałych krajach Unii Europejskiej przepisy bardziej sprzyjają rozwojowi energii z odnawialnych źródeł.