Ubezpieczenie zdrowotne rolników

Rząd przyjął projekt ustawy dotyczącej składek zdrowotnych rolników na rok 2014. Składki obliczane są na podstawie wielkości gospodarstwa, za każdy hektar przeliczeniowy rolnik miesięcznie będzie płacił składkę w wysokości 1zl. Przewidziano tez podział na mniejsze i większe gospodarstwa, jeśli gospodarstwo posiada obszar do 6hektarow (hektary przeliczeniowe) składkę opłaci KRUS, jeśli powyżej składkę będzie opłacał rolnik. Terminy opłat składek rozłożono kwartalnie, a pierwsze składki maja wejść w życie w 2 kwartale 2014 roku. KRUS co miesiąc będzie również przekazywał zryczałtowana kwotę do Narodowego Funduszu Zdrowia i jej wysokość wyniesie 155 milionów złotych. Ustawy maja charakter przejściowy, będą obowiązywać w terminie  od 1stycznia do końca grudnia 2014 roku. Składki będą płacone od każdego domownika ubezpieczonego w KRUS. Premier Donald Tusk chce aby włączyć rolników w powszechny system rachunkowy i system ubezpieczeń społecznych, chce aby rolnicy płacili te same składki jak każdy obywatel, aby do tego doprowadzić potrzebuje jeszcze kilku miesięcy pracy nad ustawami.