Ewidencja zabiegów ochronnych

uprawa ochronaWłaściciele gruntów, na których wykonywane są zabiegi ochronne, zobowiązani są prowadzić ewidencję, która zawiera: opis rośliny, określenie zasięgu uprawy roślin, terminy wykonania zabiegów ochronnych, nazwy zastosowanych środków oraz wielkość dawki, powody zastosowania określonych preparatów. Ewidencja musi być przechowywana co najmniej przez 2 lata od dnia wykonania zabiegu. Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin mogą być wykonywane wyłącznie przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu i przez osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie ich stosowania, posiadają aktualne zaświadczenie o ukończeniu takiego szkolenia. Okres ważności takiego zaświadczenia to 5 lat. Środki ochrony roślin na terenie otwartym można stosować przy braku wiatru bądź prędkość nie przekraczającej 3 m/s. Miejsce zabiegu musi być oddalone o co najmniej 5 m od krawędzi jezdni dróg publicznych i minimum 20 m od budynków mieszkalnych i zabudowań hodowlanych i gospodarczych, pasiek, plantacji zielarskich, ogrodów działkowych, rezerwatów przyrody, parków narodowych, stanowisk roślin objętych ochroną gatunkową, wód pitnych.

Nawozy sztuczne

saletraWspółcześnie, aby uzyskać odpowiednia wysokość plonów, nie wystarcza tylko nawozy naturalne, większość rolników korzysta, zarówno z nawozów naturalnych, nawozów sztucznych, oraz środków ochrony roślin. Dzięki nawozom chemicznym rolnik może uzyskać o wiele wyższy plon z hektara , niż bez ich użycia. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu plony gospodarstw były o wiele niższe. Warto pamiętać, przed użyciem nawozów sztucznych o zapoznaniu się z technologiom upraw danych roślin. Do technologi uprawy zalicza się: termin siewu, normę wysiewu, ilość ziarna wysiewanego na hektar, rozstaw międzyrzędzia, a także termin i rodzaj stosowanych nawozów, naturalnych i sztucznych, oraz użyte środki ochrony roślin w okresie wzrostu plonu. Nawozy sztuczne stosować można na kilka sposobów, jednym z nich jest sposób dolistny rzadziej stosowany, oraz doglebowo. Przed wysiewem nawozu, sprawdzić należy skład danej gleby, na przykład poprzez pobranie próbek i poddanie ich analizie, próbki takie badane są pod względem zasobności gleby w rożne pierwiastki i składniki mineralne. Kolejna istotna rzecz to ilość wysiewanego nawozu, zbyt mała ilość będzie nieefektywna, a zbyt duża może doprowadzić do zaprzestania wzrostu, bądź do zniszczenia roślin.

Środki ochrony roślin

roslinUstawa o ochronie roślin w zwalczaniu chwastów, chorób i szkodników określa dokładnie zasady i kolejność stosowania metod i zabiegów chroniących uprawy. Przed zastosowaniem środków toksycznych powinniśmy wykorzystać dostępne środki biologiczne i ekologiczne. Jeżeli jednak po ich zastosowaniu ze zauważymy oczekiwanych rezultatów zastosujmy szczególne środki bezpieczeństwa, przed użyciem środków silnie toksycznych. Sprawdźmy informacje dotyczące dopuszczona do obrotu oraz zgodność z zaleceniami na etykiecie, oraz komunikat o zagrożeniu zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska. W przypadku zastosowania środków zabronionych, możemy liczyć się z konsekwencjami karnymi i inspekcją Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
Ochron roślin nie ogranicza się jedynie do oprysku.