Ziemniaki, wysokie plony i zapotrzebowanie w skupie

Pomimo wysokich plonów zapotrzebowanie na ziemniaki przemysłowe nadal nie maleje a ceny rosną. Wykorzystywane są głównie do produkcji skrobi. Powierzchnia i zbiory ziemniaków od początku lat 70 maleją, ale nadal na polskich polach rośnie połowa europejskich zbiorów i około 7 proc. światowej produkcji. Obecny sezon jest dla producentów ziemniaka pomyślny, ale rynek przez ostatnie lata nie był dla rolników sprzyjający. Plony ziemniaków z roku na rok maleją przez silne zachwaszczenie upraw, nadmierne uwilgotnienie gleby powodujące gnicie bulw oraz nadal niewielkie wykorzystanie kwalifikowanego materiału sadzeniakowego, zmniejszany zostaje także corocznie areał upraw.

Mniejsze uprawy ziemniaków

W 2010 roku powierzchnia upraw ziemniaka w Polsce wyniosła ok 390tys hektarów dane pochodzą z Powszechnego Spisu Rolnego, w porównaniu do roku 2002 powierzchnia spadła aż o 415 tys hektarów, czyli zmniejszyła się o ponad polowe. Liczba gospodarstw w których zajmowano się uprawa ziemniaków wynosiła 750tys czyli 51,6 % wszystkich gospodarstw rolnych które posiadają grunty przeznaczone pod zasiewy. Liczba upraw na małych areałach gospodarstw rolnych była wysoka i wynosiła 93% przy gospodarstwach o obszarze do 1ha a ich liczba wynosiła 696tys gospodarstw, a średnia powierzchnia uprawy ziemniaka w tych gospodarstwach wynosiła 0,28 hektara. Jeśli chodzi o gospodarstwa nieco większe o powierzchni od 1-2 ha zasiew prowadziło 25,6 tys gospodarstw co stanowi 3,6% ogólnej liczby, a średni aeral wyniósł 1,4 hektara. W przedziale gospodarstw od 2 do 3 hektarów uprawy prowadziło 11tys gospodarstw  co stanowi 1,5% ogólnej liczby gospodarstw a średni aeral 2,3hektara. Na powierzchni gospodarstw powyżej 3 hektarów liczba gospodarstw posiadających zasiew ziemniaka wynosiła 15tysiecy czyli 2% wszystkich gospodarstw powyżej 2ha, a średnia powierzchnia upraw wynosiła 8,9 hektara. Większość mniejszych gospodarstw poniżej jednego hektara prowadziła zasiew głownie na własny użytek, większe gospodarstwa natomiast specjalizowały się w produkcji ziemniaka na sprzedaż.