Ziemniaki, wysokie plony i zapotrzebowanie w skupie

Pomimo wysokich plonów zapotrzebowanie na ziemniaki przemysłowe nadal nie maleje a ceny rosną. Wykorzystywane są głównie do produkcji skrobi. Powierzchnia i zbiory ziemniaków od początku lat 70 maleją, ale nadal na polskich polach rośnie połowa europejskich zbiorów i około 7 proc. światowej produkcji. Obecny sezon jest dla producentów ziemniaka pomyślny, ale rynek przez ostatnie lata nie był dla rolników sprzyjający. Plony ziemniaków z roku na rok maleją przez silne zachwaszczenie upraw, nadmierne uwilgotnienie gleby powodujące gnicie bulw oraz nadal niewielkie wykorzystanie kwalifikowanego materiału sadzeniakowego, zmniejszany zostaje także corocznie areał upraw.

Skup interwencyjny zbóż

W obecnym sezonie na rynku zbóż skupem interwencyjnym objęta została pszenica zwyczajna. Mimo iz poziom cen jest najwyższy od kilku lat nie ma podaży ziarna w skupie interwencyjnym. W obecnym sezonie mimo nie najlepszych plonów ceny zbóż zaczęły spadać, za sprawa poprawy sytuacji na rynku europejskim oraz światowym. Poziom cen na rynkach światowych ustabilizował się i wynosi kilka % mniej niż rok wcześniej. Prognozy zbiorów na rynku światowym mówią o powiększeniu zbiorów o kilka %, szacuje się iż zebrane zostanie ok 690 mln ton pszenicy konsumpcyjnej, oraz 1145 mln ton zbóż przeznaczonych na pasze, 868 mln ton kukurydzy oraz 133 mln ton jęczmienia, czyli więcej niż w rekordowym poprzednim sezonie. W związku ze zwiększonymi plonami ceny w Polsce nieco się obniżyły, ale ciągle pozostają na wysokim poziomie i powinny się utrzymać na tym poziomie do końca sezonu. Jeśli chodzi o rynek Unii Europejskiej produkcja zbóż zwiększyła się minimalnie i wynosi 138 mln ton pszenicy oraz 147mln ton zbóż z przeznaczeniem na pasze.

Produkcja jabłek nadal opłacalna

W tym roku nadal opłacało produkować się jabłka. Szacunkowe tegoroczne zbiory wynoszą 2,5 mln ton, rok temu było to ok 1,9mln ton. Producenci w dalszym ciągu wstrzymują się ze sprzedażą, tegoroczne ceny w skupie u przetwórców wynoszą około 70 groszy za kilogram. Dobra pogoda w tym roku spowodowała iż owoce są znacznie większe niż przed rokiem i mogą zostać przeznaczone dla klienta bezpośredniego do konsumpcji, dla przetwórstwa przeznacza się zazwyczaj mniejsze owoce. W ostatnich latach właściciele sadów zainwestowali w własne przechowalnie, dlatego mogą wstrzymać się ze sprzeda surowca i czekać na wyższe ceny skupu. Cena jabłek konsumpcyjnych spadła o około 20% w stosunku do roku ubiegłego i wynosi na targach w Broniszach ok 1-2zl w zależności od odmiany.

Import wieprzowiny do Polski wciąż rośnie

Import wieprzowiny do Polski w dalszym ciągu wzrasta. W Polsce pogłowie znacznie zmalało hoduje się ok 13mln sztuk świń mniej więcej tyle ile 45lat temu. Spadek produkcji wiąże się z opłacalnością a właściwie jej brakiem, wysokie ceny zbóż maja wpływ na cenę pasz, duża cześć zbóż wykorzystywana jest tez na rynku konsumpcyjnym. Na rynku brakuje surowca, wieprzowiny wiec firmy importują go  z zagranicy. W obecnym roku import wzrósł o ok 7% przez pierwsze 8miesiecy sprowadzono prawie 360 tysięcy ton surowca. Import produktu z zagranicy na pewno nie polepszy opłacalności produkcji w Polsce, w dłuższym okresie może nawet dojść do kolejnych spadków pogłowia.