Wzrost produkcji żywności ekologicznej

W najbliższych latach coraz więcej producentów przestawi się na produkcje żywności ekologicznej. W ciągu następnych 4lat przewiduje się dwukrotny wzrost wydawania odpowiednich certyfikatów stwierdzających ekologiczność żywności. Szacuje się iż wartość rynku żywności certyfikowanej w 2015 roku wynosiła 375mln zł jest to 25% więcej niż w roku 2014, ocenia się iż przyszły rok powinien mieć również wysoka dynamikę i przyrost ok 20%, następne lata wyglądają również optymistycznie. Dane takie przygotowała firma Inquiry w pierwszym raporcie dotyczącym żywności ekologicznej na terenie Polski. Na wzrost wpływ ma rosnąca świadomość konsumentów, wpływ również maja dozę sieci supermarketów stwarzające specjalne stoiska tylko dla ekologicznej żywności. Mimo ciągłego wzrostu Polski rynek żywności ekologicznej jest wciąż bardzo mały i wynosi zaledwie 0,3 % ogólnego rynku żywności. Średni wydatek statystycznego Polaka na żywność ekologiczna to tylko 3Euro, podczas gdy Duńczycy wydaja 123Euro a Niemcy 71 Euro. W Polsce na polepszenie sprzedaży powinna wpłynąć tez większa promocja ekologicznych produktów, do tej pory ten segment żywności był słabo promowany, panuje u nas przekonanie iz polska żywność jest bardziej naturalna od żywności zachodniej, dotyczy to zwłaszcza produktów regionalnych i tradycyjnych, które są bardzo mocna konkurencja dla żywności ekologicznej certyfikowanej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *