ARiMR realizacje dopłat bezpośrednich

ARiMRW ciągu pierwszych 12 dni wypłacania dopłat bezpośrednich za rok bieżący, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała pieniądze do 685 tysięcy rolników. kwota jaką AMiMR przekazała rolnikom wynosi ponad 5,5 mld złotych. W tym roku w pierwszej kolejności pieniądze otrzymują rolnicy, których gospodarstwa ucierpiały z powodu klęsk żywiołowych. Na dopłaty bezpośrednie w roku obecnym przeznaczono kwotę ok 12,6 mld złotych, w stosunku do roku poprzedniego kwota zwiększyła się o blisko 40%. ARiMR, zgodnie z prawem Unii Europejskiej, rozpoczęła realizację tegorocznych dopłat bezpośrednich od 1 grudnia i powinna zakończyć ich wypłatę do 30 czerwca. Wnioski o przyznanie takich płatności złożyło wiosną br. blisko 1,4 miliona rolników. Dopłaty obszarowe, jakie otrzymują polscy rolnicy, stanowią około 90% płatności wypłacanych rolnikom w państwach „starej unii”. Płatności bezpośrednie pozwalają na poprawienie sytuacji rolników bez windowania cen za płody rolne przy rosnących w rolnictwie kosztach, powstających między innymi  z powodu drożejących nawozów i innych środków potrzebnych rolnikom. Unijne dopłaty bezpośrednie, współfinansowane z krajowego budżetu, zapewniają konsumentom tańszą żywność i sprawiają, że nasze produkty rolno-spożywcze są cenowo bardziej konkurencyjne na rynkach zagranicznych.

Rodzaje płatności bezpośrednich przyznawane rolnikom oraz stawki płatności obowiązujące w bieżącym roku:

jednolita płatność obszarowa (JPO) – 506,98 zł/ha

krajowe uzupełniające płatności obszarowe, w tym:

płatność do grupy upraw podstawowych (UPO) – 356,47 zł/ha

płatność do powierzchni uprawy chmielu (płatność związana z produkcją) – 507,54 zł/ha

płatność do powierzchni uprawy chmielu (płatność niezwiązana z produkcją) – 861,32 zł/ha

płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce) – 502,62 zł/ha

płatność do upraw roślin energetycznych – 190,33 zł/ha

płatność cukrowa – 53,47 zł/tonę

pomoc do rzepaku – 176 zł/ha

oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) – 166,82 zł/tonę

przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich – 1691,80 zł/ha (z czego 972,78 zł z budżetu UE, 719,02 zł z budżetu krajowego).