Dotacje dla młodych rolników

Wnioski złożone w 2013 roku, dotyczące przyznania pomocy w ramach program „Ułatwianie startu młodym rolnikom” cały czas mogą zostać zmienione, osoby składające wnioski maja czas 150dni od momentu złożenia wniosku na dokonanie zmian w biznesplanie. Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zmiany te związane są z powierzchnia użytków rolnych. Ministerstwo Rolnictwa planuje również wprowadzić rozporządzenie umożliwiające przyznanie środków wnioskodawca dla których zabrakło pieniędzy w programie „Ułatwianie startu młodym rolnikom.” Obecnie zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotacje dla młodego rolnika przyznane mogą zostać jeśli nie upłynęło więcej niż 18 miesięcy od momentu w którym młody rolnik zaczął prowadzić działalność rolnicza, dlatego ważne jest szybkie  wprowadzenie zmian. Propozycja Ministerstwa rolnictwa zaproponowało utworzenie ogólnokrajowej listy, do tej pory funkcjonowały listy w poszczególnych województwach, zmiana taka ma na celu ułatwienie przekazania dotacji dla województw, w których zabrakło pieniędzy dla nowych rolników.

Interwencyjny skup zbóż

silosPolscy rolnicy zaoferowali już do sprzedaży 250 tysięcy ton zbóż, oferty można składać do maja. Cena skupu w interwencji wynosi 101 euro za tonę, atrakcyjne jest to głównie dla producentów jęczmienia. Rolnicy oraz  przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na oddanie ziarna w systemie skupu interwencyjnego na zapłatę mogą liczyć najwcześniej po miesiącu od dostawy. Agencja Rynku Rolnego ocenia iż jest w stanie przechować około 750 tysięcy ton zbóż. Prognozuje również iż rolnicy będą chcieli sprzedać około 400 tysięcy zbóż. Wielu rolników sprzeda także zboża poza interwencyjnym skupem, im dłużej je przechowają tym otrzymają wyższa cenę za tonę surowca, niestety przechowywanie zbóż wiąże się również z kosztami jak i odroczona platnoscia, dlatego wielu rolnikow zwlaszcza tych ktorzy potrzebuja obrotu gotowki decyduje sie na  sprzedaz interwencyjna.

ARiMR realizacje dopłat bezpośrednich

ARiMRW ciągu pierwszych 12 dni wypłacania dopłat bezpośrednich za rok bieżący, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała pieniądze do 685 tysięcy rolników. kwota jaką AMiMR przekazała rolnikom wynosi ponad 5,5 mld złotych. W tym roku w pierwszej kolejności pieniądze otrzymują rolnicy, których gospodarstwa ucierpiały z powodu klęsk żywiołowych. Na dopłaty bezpośrednie w roku obecnym przeznaczono kwotę ok 12,6 mld złotych, w stosunku do roku poprzedniego kwota zwiększyła się o blisko 40%. ARiMR, zgodnie z prawem Unii Europejskiej, rozpoczęła realizację tegorocznych dopłat bezpośrednich od 1 grudnia i powinna zakończyć ich wypłatę do 30 czerwca. Wnioski o przyznanie takich płatności złożyło wiosną br. blisko 1,4 miliona rolników. Dopłaty obszarowe, jakie otrzymują polscy rolnicy, stanowią około 90% płatności wypłacanych rolnikom w państwach „starej unii”. Płatności bezpośrednie pozwalają na poprawienie sytuacji rolników bez windowania cen za płody rolne przy rosnących w rolnictwie kosztach, powstających między innymi  z powodu drożejących nawozów i innych środków potrzebnych rolnikom. Unijne dopłaty bezpośrednie, współfinansowane z krajowego budżetu, zapewniają konsumentom tańszą żywność i sprawiają, że nasze produkty rolno-spożywcze są cenowo bardziej konkurencyjne na rynkach zagranicznych.

Rodzaje płatności bezpośrednich przyznawane rolnikom oraz stawki płatności obowiązujące w bieżącym roku:

jednolita płatność obszarowa (JPO) – 506,98 zł/ha

krajowe uzupełniające płatności obszarowe, w tym:

płatność do grupy upraw podstawowych (UPO) – 356,47 zł/ha

płatność do powierzchni uprawy chmielu (płatność związana z produkcją) – 507,54 zł/ha

płatność do powierzchni uprawy chmielu (płatność niezwiązana z produkcją) – 861,32 zł/ha

płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce) – 502,62 zł/ha

płatność do upraw roślin energetycznych – 190,33 zł/ha

płatność cukrowa – 53,47 zł/tonę

pomoc do rzepaku – 176 zł/ha

oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) – 166,82 zł/tonę

przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich – 1691,80 zł/ha (z czego 972,78 zł z budżetu UE, 719,02 zł z budżetu krajowego).