Kary za wypalanie traw

Wypalanie traw jest niekorzystne dla środowiska, niebezpieczne dla terenów oraz posesji znajdujących się w pobliżu. W Polsce wypalanie jest zabronione, za wypalanie grożą kary nakładane przez Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oraz mandaty nakładane przez policje oraz kary. Ze strony ARiMR można się spodziewać obniżenia wysokości dopłat bezpośrednich od 1 do 20% – zazwyczaj obniżka wynosi ok 3% (obniżka dotyczy całego areału upraw, dopłaty cukrowe, owoców, pomidorów, bydła i owiec, roślin strączkowych). Oczywiście każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie, największe 20% kary nakładane są w przypadku celowego wypalania trawy, a w przypadku wielokrotnego łamania przepisów Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może zawiesić całkowicie wypłatę dopłat bezpośrednich na dany rok. Strażacy informują ze ok 2/3 z wszystkich podpaleń traw to celowe wypalania, szczególnie niebezpieczne są w suchej wietrznej porze, zwłaszcza gdy w pobliżu znajdują się zabudowania lub lasy, dość łatwo dojść może do niekontrolowanego rozprzestrzenienia się ognia na sąsiednie tereny. Wypalanie groźne jest również dla zwierząt żyjących w ekosystemie, drobnych płazów, dżdżownic, owadów.

Dotacje rolne

Według prognoz unijny budżet w obszarze rolnictwa na rok 2013 będzie większy o 2,5 mld Euro. Prawdopodobnie Unia Europejska przeznaczy około 59,5 mld Euro, większość przeznaczona będzie na dotacje bezpośrednie, interwencje na rynku rolnym, rozwój obszarów wiejskich, wsparcie w wyjątkowych sytuacjach. Kwota na interwencje na rynku rolnym została powiększona o 986mln Euro w stosunku do roku 2012. Sektor wołowiny i cielęciny otrzyma 26,1mln Euro. Wieprzowina, drób, produkty pszczelarskie 136,1 mln Euro. Środki na rozwój obszarów wiejskich powiększono do 14,36 mld Euro, zredukowano koszty administracji do kwoty 14,4 mln Euro.

ARiMR realizacje dopłat bezpośrednich

ARiMRW ciągu pierwszych 12 dni wypłacania dopłat bezpośrednich za rok bieżący, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała pieniądze do 685 tysięcy rolników. kwota jaką AMiMR przekazała rolnikom wynosi ponad 5,5 mld złotych. W tym roku w pierwszej kolejności pieniądze otrzymują rolnicy, których gospodarstwa ucierpiały z powodu klęsk żywiołowych. Na dopłaty bezpośrednie w roku obecnym przeznaczono kwotę ok 12,6 mld złotych, w stosunku do roku poprzedniego kwota zwiększyła się o blisko 40%. ARiMR, zgodnie z prawem Unii Europejskiej, rozpoczęła realizację tegorocznych dopłat bezpośrednich od 1 grudnia i powinna zakończyć ich wypłatę do 30 czerwca. Wnioski o przyznanie takich płatności złożyło wiosną br. blisko 1,4 miliona rolników. Dopłaty obszarowe, jakie otrzymują polscy rolnicy, stanowią około 90% płatności wypłacanych rolnikom w państwach „starej unii”. Płatności bezpośrednie pozwalają na poprawienie sytuacji rolników bez windowania cen za płody rolne przy rosnących w rolnictwie kosztach, powstających między innymi  z powodu drożejących nawozów i innych środków potrzebnych rolnikom. Unijne dopłaty bezpośrednie, współfinansowane z krajowego budżetu, zapewniają konsumentom tańszą żywność i sprawiają, że nasze produkty rolno-spożywcze są cenowo bardziej konkurencyjne na rynkach zagranicznych.

Rodzaje płatności bezpośrednich przyznawane rolnikom oraz stawki płatności obowiązujące w bieżącym roku:

jednolita płatność obszarowa (JPO) – 506,98 zł/ha

krajowe uzupełniające płatności obszarowe, w tym:

płatność do grupy upraw podstawowych (UPO) – 356,47 zł/ha

płatność do powierzchni uprawy chmielu (płatność związana z produkcją) – 507,54 zł/ha

płatność do powierzchni uprawy chmielu (płatność niezwiązana z produkcją) – 861,32 zł/ha

płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce) – 502,62 zł/ha

płatność do upraw roślin energetycznych – 190,33 zł/ha

płatność cukrowa – 53,47 zł/tonę

pomoc do rzepaku – 176 zł/ha

oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) – 166,82 zł/tonę

przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich – 1691,80 zł/ha (z czego 972,78 zł z budżetu UE, 719,02 zł z budżetu krajowego).