Dotacje dla młodych rolników

Wnioski złożone w 2013 roku, dotyczące przyznania pomocy w ramach program „Ułatwianie startu młodym rolnikom” cały czas mogą zostać zmienione, osoby składające wnioski maja czas 150dni od momentu złożenia wniosku na dokonanie zmian w biznesplanie. Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zmiany te związane są z powierzchnia użytków rolnych. Ministerstwo Rolnictwa planuje również wprowadzić rozporządzenie umożliwiające przyznanie środków wnioskodawca dla których zabrakło pieniędzy w programie „Ułatwianie startu młodym rolnikom.” Obecnie zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotacje dla młodego rolnika przyznane mogą zostać jeśli nie upłynęło więcej niż 18 miesięcy od momentu w którym młody rolnik zaczął prowadzić działalność rolnicza, dlatego ważne jest szybkie  wprowadzenie zmian. Propozycja Ministerstwa rolnictwa zaproponowało utworzenie ogólnokrajowej listy, do tej pory funkcjonowały listy w poszczególnych województwach, zmiana taka ma na celu ułatwienie przekazania dotacji dla województw, w których zabrakło pieniędzy dla nowych rolników.