Wspólna polityka rolna

UEPolska przystępując do Unii europejskiej, zobowiązała się przyjąć szereg praw i obowiązków. Szczególne regulacje dotyczą rolnictwa, zalicza się do nich także leśnictwa i ogrodnictwo oraz uprawa winorośli, te ponadnarodowe zarządzenia nazwano mianem wspólnej polityki rolnej. W skrócie można określić, iż zasady te dotyczą przede wszystkim jednolitości rynku, czyli utworzenie wspólnego rynku europejskiego dla poszczególnych produktów żywnościowych. Kolejna zasada jest zasada preferencji wspólnotowej, zakłada ona iż towary wyprodukowane na terenie unii europejskiej maja pierwszeństwo w sprzedaży przed towarami pochodzącymi z importu. Zasada solidarności finansowej dotyczy rozdzielności kosztów, na wszystkie kraje Unii Europejskiej. Oczywiście są to po krotce wymienione cele wspólnej polityki rolnej, dokładne założenia zamieszczono w traktacie ustanawiającym wspólnotę europejską. Dużą wagę przykłada się również do zwiększenia opłacalności produkcji i jej wydajności, jak również polepszeniu infrastruktury na terenach wiejskich. Wspólna polityka rolna pozwalać ma na wyrównanie konkurencyjności na poszczególnych rynkach europejskich oraz zwiększenie wydajności produkcji

Wysokie ceny jaj spożywczych

Wysokie ceny jaj spożywczych na rynku Unii Europejskiej, tendencja trwa już od października 2014 i ciągle się utrzymuje. Cena sprzedażny klas wagowych L i M wynosi 137euro za 100kg, jest to wynik o 27% wyższy niż w ubiegłym roku. Większość państw UE w grudniu zanotowała znaczne wzrosty cen jaj np. wzrost we Francji 21%, w Belgii 19%, Holandii 18%. Niestety dla polskich producentów wzrosty cen w Polsce nie okazały się tak wysokie i wynosiły zaledwie 1%, miał tez wpływ na to kurs euro. Średnia cena w grudniu w Polsce wynosiła 119,3 Euro za 100kg. Eksperci twierdza iż głównym czynnikiem odpowiadającym za podwyżki jest wprowadzenie zakazu produkcji jaj w klatkach konwencjonalnych, czynnikiem o nieco mniejszym wpływie jest tez wzrost eksportu jaj poza kraje Unii Europejskiej. Eksperci przewidują dalszy wzrost cen jaj ze względu na zmianę przepisów dotyczących produkcji, a tym samym zwiększenia kosztów utrzymania niosek.

Produkcja zbóż w Polsce na tle UE

Produkcja zbóż w Polsce na tle UE. Polska została trzecim producentem zbóż w Unii Europejskiej, wyprzedzają Nas tylko Niemcy i Francja. Wysokie miejsca zajmujemy tez w produkcji sera drobiu i wieprzowiny. Produkcja zboz w Polsce w latach 2008-2010 odpowiadała produkcji 9,5% całej Unii Europejskiej. Francja 16% produkcji UE, a Niemcy 23%. Średnia rocznych zbiorów w calej Uni Europejskiej wynosiła ok 300 milionów ton. Główne gatunki zbóż to pszenica jęczmień i kukurydza. W 2013 tylko w Polsce wyprodukowano także 1,7 mln ton wieprzowiny i 1,3mln ton drobiu. W calej Unii Europejskiej wyprodukowano 22mln ton wieprzowiny, 12mln ton drobiu oraz 8mln ton wołowiny. Polska jest tez głównym producentem mleka i sera. W 2013 roku w Unii Europejskiej wyprodukowano prawie 9mln ton sera i 134 mln litrów mleka. Polska wyprodukowala 7% Unijnego sera, Niemcy 23%, Francja 21%, Wlochy 13%

 

Dotacje dla młodych rolników

Wnioski złożone w 2013 roku, dotyczące przyznania pomocy w ramach program „Ułatwianie startu młodym rolnikom” cały czas mogą zostać zmienione, osoby składające wnioski maja czas 150dni od momentu złożenia wniosku na dokonanie zmian w biznesplanie. Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zmiany te związane są z powierzchnia użytków rolnych. Ministerstwo Rolnictwa planuje również wprowadzić rozporządzenie umożliwiające przyznanie środków wnioskodawca dla których zabrakło pieniędzy w programie „Ułatwianie startu młodym rolnikom.” Obecnie zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotacje dla młodego rolnika przyznane mogą zostać jeśli nie upłynęło więcej niż 18 miesięcy od momentu w którym młody rolnik zaczął prowadzić działalność rolnicza, dlatego ważne jest szybkie  wprowadzenie zmian. Propozycja Ministerstwa rolnictwa zaproponowało utworzenie ogólnokrajowej listy, do tej pory funkcjonowały listy w poszczególnych województwach, zmiana taka ma na celu ułatwienie przekazania dotacji dla województw, w których zabrakło pieniędzy dla nowych rolników.

Dotacje rolne

Według prognoz unijny budżet w obszarze rolnictwa na rok 2013 będzie większy o 2,5 mld Euro. Prawdopodobnie Unia Europejska przeznaczy około 59,5 mld Euro, większość przeznaczona będzie na dotacje bezpośrednie, interwencje na rynku rolnym, rozwój obszarów wiejskich, wsparcie w wyjątkowych sytuacjach. Kwota na interwencje na rynku rolnym została powiększona o 986mln Euro w stosunku do roku 2012. Sektor wołowiny i cielęciny otrzyma 26,1mln Euro. Wieprzowina, drób, produkty pszczelarskie 136,1 mln Euro. Środki na rozwój obszarów wiejskich powiększono do 14,36 mld Euro, zredukowano koszty administracji do kwoty 14,4 mln Euro.

Produkcja trzody mniejsza o 1/10

Produkcja trzody chlewnej przeznaczonej na ubój w roku 2012 wzrośnie o 0,3% na terenie UE i spadnie aż o 9,2% w Polsce, takie prognozy przedstawił Eurostat. Największym producentem w UE pozostaną niezmiennie Niemcy. W roku 2011 łączna produkcja świń wyniesie około 258,5 mln sztuk, w stosunku do roku 2010 odnotowano wzrost o 1,3%, w samych tylko Niemczech produkcja wynosi 47,2 mln sztuk, na drugim miejscu w UE uplasowała się Hiszpania z produkcja wynosząca 40,7 mln sztuk, następnie Dania 28,8 mln sztuk i niewiele mniej Francja której produkcja wynosiła 25,5 mln sztuk. Holandia wyprodukowała 24,5 mln sztuk. Dane dla Polski to 19,7 mln sztuk w 2011roku jest to obniżenie produkcji względem roku 2010 o 0,3%, niestety Eurostat prognozuje iz rok 2012 przyniesie kolejne tym razem wyższe spadki produkcji bo aż o 9,2%. Powodem spadku pogłowia trzody chlewnej maja być wysokie ceny zbóż i w związku z tym znacznie mniejsza opłacalność produkcji.