GMO najwięcej upraw w USA

GMO – czyli żywność modyfikowana genetycznie, zyskuje coraz większą popularność na świecie, z roku na rok coraz większy aeral upraw zajmują rośliny modyfikowane genetycznie. W roku 2015 światowe obszary upraw tej żywności wzrosły o 8% w stosunku do roku poprzedniego i wynoszą obecnie 160 mln hektarów. Najwięcej GMO uprawia się w Stanach Zjednoczonych, areał w tym kraju wynosi 69 mln hektarów, w Europie natomiast wielkość upraw żywności modyfikowanej genetycznie wynosi tylko 110 tys hektarów. Drugi kraj o najwierniejszym areale upraw to Brazylia z 30,3 mln hektarów, następnie Argentyna 23,7 mln hektarów, kolejne miejsca nalezą do Kanady i Indii z areałem 10,5 mln hektarów dla każdego z wymienionych krajów. Kolejne miejsca zajmują Chiny – 3,9 mln hektarów, Pakistan 2,6 mln hektarów oraz Republika Południowej Afryki z areałem 2,3 mln hektarów. Warto dodać również ze Chiny są największym na świecie importerem soi która została zmodyfikowana genetycznie i dla Chin przypada ok 60% całej globalnej sprzedaży modyfikowanej soi. W Europie najpopularniejsza jest kukurydza MON810 uprawia se ja przede wszystkim w Hiszpanii 100 tys hektarów. Komisja Europejska w 2014 roku zaproponowała ustawę która pozwala kraja należącym do UE decydować czy na terenie danego kraju całkowicie zabronić upraw GMO, ale kraje nie mogą zakazać importu żywności modyfikowanej genetycznie.