GMO najwięcej upraw w USA

GMO – czyli żywność modyfikowana genetycznie, zyskuje coraz większą popularność na świecie, z roku na rok coraz większy aeral upraw zajmują rośliny modyfikowane genetycznie. W roku 2015 światowe obszary upraw tej żywności wzrosły o 8% w stosunku do roku poprzedniego i wynoszą obecnie 160 mln hektarów. Najwięcej GMO uprawia się w Stanach Zjednoczonych, areał w tym kraju wynosi 69 mln hektarów, w Europie natomiast wielkość upraw żywności modyfikowanej genetycznie wynosi tylko 110 tys hektarów. Drugi kraj o najwierniejszym areale upraw to Brazylia z 30,3 mln hektarów, następnie Argentyna 23,7 mln hektarów, kolejne miejsca nalezą do Kanady i Indii z areałem 10,5 mln hektarów dla każdego z wymienionych krajów. Kolejne miejsca zajmują Chiny – 3,9 mln hektarów, Pakistan 2,6 mln hektarów oraz Republika Południowej Afryki z areałem 2,3 mln hektarów. Warto dodać również ze Chiny są największym na świecie importerem soi która została zmodyfikowana genetycznie i dla Chin przypada ok 60% całej globalnej sprzedaży modyfikowanej soi. W Europie najpopularniejsza jest kukurydza MON810 uprawia se ja przede wszystkim w Hiszpanii 100 tys hektarów. Komisja Europejska w 2014 roku zaproponowała ustawę która pozwala kraja należącym do UE decydować czy na terenie danego kraju całkowicie zabronić upraw GMO, ale kraje nie mogą zakazać importu żywności modyfikowanej genetycznie.

Produkcja zbóż w Polsce na tle UE

Produkcja zbóż w Polsce na tle UE. Polska została trzecim producentem zbóż w Unii Europejskiej, wyprzedzają Nas tylko Niemcy i Francja. Wysokie miejsca zajmujemy tez w produkcji sera drobiu i wieprzowiny. Produkcja zboz w Polsce w latach 2008-2010 odpowiadała produkcji 9,5% całej Unii Europejskiej. Francja 16% produkcji UE, a Niemcy 23%. Średnia rocznych zbiorów w calej Uni Europejskiej wynosiła ok 300 milionów ton. Główne gatunki zbóż to pszenica jęczmień i kukurydza. W 2013 tylko w Polsce wyprodukowano także 1,7 mln ton wieprzowiny i 1,3mln ton drobiu. W calej Unii Europejskiej wyprodukowano 22mln ton wieprzowiny, 12mln ton drobiu oraz 8mln ton wołowiny. Polska jest tez głównym producentem mleka i sera. W 2013 roku w Unii Europejskiej wyprodukowano prawie 9mln ton sera i 134 mln litrów mleka. Polska wyprodukowala 7% Unijnego sera, Niemcy 23%, Francja 21%, Wlochy 13%

 

Prognoza zbiorów zbóż

zobzeRaport opublikowany przez Międzynarodową Radę Zbożową prognozuje obniżenie zbiorów zbóż o 1milion ton do poziomu 1759 mln ton. Nie zmienił się szacunkowy poziom wielkości globalnych zapasów na koniec bieżącego sezonu 373 mln t, czyli o 13 mln t wyższym aniżeli na początku lipca poprzedniego roku. Zmianie uległ światowy bilans pszenicy i kukurydzy. Eksperci Rady podnieśli prognozy zapasów pszenicy na koniec sezonu o 3 mln t do 191 mln ton, oznacza to iż byłyby one o 216 mln t wyższe, aniżeli na początku bieżącego sezonu. Odmiennie kształtuje się sytuacja w przypadku kukurydzy. Rada w listopadowym raporcie zdecydowała się obniżyć prognozowaną wielkość zbiorów tego zboża w sezonie do 787 mln t (-2 mln t wobec prognozy październikowej), co wpłynęło również na skorygowanie w dół szacunków zapasów końcowych na koniec czerwca do 134 mln ton. Z prognoz tych wynika, iż w kolejny sezon świat wszedłby z zapasami kukurydzy o 14 mln t niższymi (r/r). Bieżące prognozy globalnego bilansu popytu i podaży kukurydzy sprzyjają wzrostom cen tego zboża, zarówno w bieżącym roku, jak i w kolejnym.

Przetwórcy dalej skupują zboże

Część przetwórców nie do końca pokryło swoje zapotrzebowanie na zboże i w dalszym ciągu skupuje ziarno, mimo trwającego spowolnienia mającego miejsce w okresie świątecznym na przełomie roku. Mimo to podaż na zboże nie jest zbyt duża w szczególności na ziarna pszenicy (ceny wahają się od około 730-780zl za tonę surowca), za to więcej ofert jest na kukurydze. Po zbiorach kukurydzy część producentów zdecydowała się na przechowanie ziarna we własnym zakresie w nadziei na wyższe ceny. Ceny za tonę ziarna kukurydzy wahają się od ok 690-760 zł w zależności od jakości i regionu kraju. GUS oszacował tegoroczne zbiory na 26,8 mln ton i były one mniejsze od plonów ubiegłorocznych o 1,7%. Na zmniejszenie zbiorów wpływ miały przede wszystkim niesprzyjające warunki atmosferyczne, które wpłynęły również na pogorszenie jakości zbiorów.