Wyższe spożycie mleka na rynkach światowych

Bank Gospodarki Żywnościowej opublikował raport dotyczący spożycia mleka i przetworów mlecznych na świecie. Rok 2014 był korzystny dla przetwórców mleka, hodowców bydła i krów mlecznych, wzrostowa tendencja konsumpcji przetworów mleczarskich, z wyjątkiem masła spowodowała wzrost popytu na wyroby. Trzy pierwsze kwartały 2014 roku spowodowały wzrost eksportu przetworów o 14% w stosunku do roku ubiegłego, nieznacznie wzrósł również popyt wewnętrzny, przyczyniło się to do utrzymania wysokich cen zbytu na rynku mleczarskim. Mimo to wyniki ekonomiczne rentowność i płynność uległy pogorszeniu w tym okresie (trzech kwartałach 2014) związane to było ze wzrostem kosztów również surowcowych – mleka. GUS podał iż ceny w 2014 roku wzrosły o około 16% w porównaniu z rokiem 2013. Przewidywania na rok 2015 to dalszy wzrost spożycia przetworów mleczarskich. Największym rynkiem mleka jest oczywiście mleko pochodzące od krów, w Polsce najpopularniejsza rasa bydła mlecznego to krowa rasy holsztyno fryzyjskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *