Wyższe spożycie mleka na rynkach światowych

Bank Gospodarki Żywnościowej opublikował raport dotyczący spożycia mleka i przetworów mlecznych na świecie. Rok 2014 był korzystny dla przetwórców mleka, hodowców bydła i krów mlecznych, wzrostowa tendencja konsumpcji przetworów mleczarskich, z wyjątkiem masła spowodowała wzrost popytu na wyroby. Trzy pierwsze kwartały 2014 roku spowodowały wzrost eksportu przetworów o 14% w stosunku do roku ubiegłego, nieznacznie wzrósł również popyt wewnętrzny, przyczyniło się to do utrzymania wysokich cen zbytu na rynku mleczarskim. Mimo to wyniki ekonomiczne rentowność i płynność uległy pogorszeniu w tym okresie (trzech kwartałach 2014) związane to było ze wzrostem kosztów również surowcowych – mleka. GUS podał iż ceny w 2014 roku wzrosły o około 16% w porównaniu z rokiem 2013. Przewidywania na rok 2015 to dalszy wzrost spożycia przetworów mleczarskich. Największym rynkiem mleka jest oczywiście mleko pochodzące od krów, w Polsce najpopularniejsza rasa bydła mlecznego to krowa rasy holsztyno fryzyjskiej.

Niemcy – przekroczone limity produkcji mleka

FAMMU/FAPA poinformowało iż Niemieckie dostawy mleka przekroczyły obowiązujące limity, mimo iż limit na ten okres jest o 1% większy niż w ubiegłym roku. Ogólna wartość dostaw mleka w Niemczech wynosiła 17,55 mln ton i była o 2% większa niż w ubiegłym roku. Kwota mleczna przekroczona została o 0,7%, co więcej analitycy przewidują iż wzrostowy trend nie ulegnie zmianie w kolejnym roku i Niemcy znów będą musieli uiścić opłaty karne za przekroczenie kwoty mlecznej. W przeszłości Niemcy otrzymali kare za przekroczona kwotę mleczna w sezonie 2007/2008. Dynamika wzrostu produkcji jest wyższa niż przed rokiem, a zawartość tłuszczu się zmniejszyła. Krowy dają coraz więcej mleka i jest ich nieznacznie mniej niż w roku ubiegłbym. W Niemczech obecnie jest ok 93 tysiące hodowców bydła mlecznego oraz 4,18 mln sztuk krów.  Średnio w Niemczech na jedno gospodarstwo przypada 45 krów.

Mlekovita inwestuje SM Biała Podlaska

Połączenie Spółdzielni Mleczarskiej w Białej Podlaskiej z Mlekowita w Wysokiem Mazowieckim nastąpi 1 stycznia 2014roku. Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita zgodnie z prawem spółdzielczym przejmie spółdzielnie z Bialej Podlaskiej i działać będzie jako jeden podmiot na rynku. Zgode na połączenie wyraziła w grudniu 2013 prezes UOKiK, stwierdzając ze połączenie dwóch spółek nie niesie za sobą negatywnych skutków dla konkurencji z branży. Wydajność przerobu SM z Białej podlaskiej to około 40 tysięcy litrów mleka dziennie, skupia ona 140 członków i zatrudnia 90 oso. W 2013 grupa Mlekovita przejęła zakłady w Kościanie, Pyrzycach i Suszu. Jest największa grupa mleczarska w Polsce. Mlekovita posiada 100% kapitału polskiego.

Ceny produktów mleczarskich bez zmian

mlekoCeny produktów mleczarskich pozostały na stałym poziomie wynika z danych Ministerstwa Rolnictwa. Wiąże się to między innymi z ustabilizowaniem się cen na rynku europejskim. Przedstawiciele branży mleczarskiej twierdzą że jeszcze za wcześnie aby mówić o końcu kryzysu w branży mleczarskiej. Sytuacja zaczęła się poprawiać w pierwszym półroczu przyszłego roku, rentowność branży wynosiła wtedy 3,5%, sytuacja była ta spowodowana przede wszystkim obniżeniem cen skupu surowca, a nie zwiększeniem popytu na przetwory mleczarskie. Wzrost cen zbytu w branży mleczarskiej może mieć charakter krótkotrwały, wyższe ceny mogą zmniejszyć zainteresowanie zakupem wśród konsumentów.

Wyższe ceny skupu mleka

W październiku wzrosły średnie ceny skupu mleka, wynoszą one obecnie 1.23zl czyli ceny wzrosły o 10% więcej niż w ubiegłym roku i o 1,5 % w stosunku do września. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej szacuje iż całkowita podaż produkcji mleka w 2011 wynieść może w przybliżeniu 9 mld litrów surowca. W okresie styczeń- sierpień mleczarnie w Polsce kupiły ok 5,62 mld litrów mleka. Średnie ceny wynosiły 1,23 zl za litr i przedstawiały się w poszczególnych województwach następująco:
podlaskie – 1,3 zl/ litr
warmińsko-mazurskie – 1,28 zl
lubuskie – 1,27 zł
świętokrzyskie 1,12 zł
podkarpackie 1,06 zł
małopolskie – 1,04 zł
Największy wzrost cen skupu o ok 18% zanotowano w woj lubelskim, dolnośląskim i pomorskim