Wyższe spożycie mleka na rynkach światowych

Bank Gospodarki Żywnościowej opublikował raport dotyczący spożycia mleka i przetworów mlecznych na świecie. Rok 2014 był korzystny dla przetwórców mleka, hodowców bydła i krów mlecznych, wzrostowa tendencja konsumpcji przetworów mleczarskich, z wyjątkiem masła spowodowała wzrost popytu na wyroby. Trzy pierwsze kwartały 2014 roku spowodowały wzrost eksportu przetworów o 14% w stosunku do roku ubiegłego, nieznacznie wzrósł również popyt wewnętrzny, przyczyniło się to do utrzymania wysokich cen zbytu na rynku mleczarskim. Mimo to wyniki ekonomiczne rentowność i płynność uległy pogorszeniu w tym okresie (trzech kwartałach 2014) związane to było ze wzrostem kosztów również surowcowych – mleka. GUS podał iż ceny w 2014 roku wzrosły o około 16% w porównaniu z rokiem 2013. Przewidywania na rok 2015 to dalszy wzrost spożycia przetworów mleczarskich. Największym rynkiem mleka jest oczywiście mleko pochodzące od krów, w Polsce najpopularniejsza rasa bydła mlecznego to krowa rasy holsztyno fryzyjskiej.

Niemcy – przekroczone limity produkcji mleka

FAMMU/FAPA poinformowało iż Niemieckie dostawy mleka przekroczyły obowiązujące limity, mimo iż limit na ten okres jest o 1% większy niż w ubiegłym roku. Ogólna wartość dostaw mleka w Niemczech wynosiła 17,55 mln ton i była o 2% większa niż w ubiegłym roku. Kwota mleczna przekroczona została o 0,7%, co więcej analitycy przewidują iż wzrostowy trend nie ulegnie zmianie w kolejnym roku i Niemcy znów będą musieli uiścić opłaty karne za przekroczenie kwoty mlecznej. W przeszłości Niemcy otrzymali kare za przekroczona kwotę mleczna w sezonie 2007/2008. Dynamika wzrostu produkcji jest wyższa niż przed rokiem, a zawartość tłuszczu się zmniejszyła. Krowy dają coraz więcej mleka i jest ich nieznacznie mniej niż w roku ubiegłbym. W Niemczech obecnie jest ok 93 tysiące hodowców bydła mlecznego oraz 4,18 mln sztuk krów.  Średnio w Niemczech na jedno gospodarstwo przypada 45 krów.