Import wieprzowiny do Polski wciąż rośnie

Import wieprzowiny do Polski w dalszym ciągu wzrasta. W Polsce pogłowie znacznie zmalało hoduje się ok 13mln sztuk świń mniej więcej tyle ile 45lat temu. Spadek produkcji wiąże się z opłacalnością a właściwie jej brakiem, wysokie ceny zbóż maja wpływ na cenę pasz, duża cześć zbóż wykorzystywana jest tez na rynku konsumpcyjnym. Na rynku brakuje surowca, wieprzowiny wiec firmy importują go  z zagranicy. W obecnym roku import wzrósł o ok 7% przez pierwsze 8miesiecy sprowadzono prawie 360 tysięcy ton surowca. Import produktu z zagranicy na pewno nie polepszy opłacalności produkcji w Polsce, w dłuższym okresie może nawet dojść do kolejnych spadków pogłowia.

Produkcja trzody mniejsza o 1/10

Produkcja trzody chlewnej przeznaczonej na ubój w roku 2012 wzrośnie o 0,3% na terenie UE i spadnie aż o 9,2% w Polsce, takie prognozy przedstawił Eurostat. Największym producentem w UE pozostaną niezmiennie Niemcy. W roku 2011 łączna produkcja świń wyniesie około 258,5 mln sztuk, w stosunku do roku 2010 odnotowano wzrost o 1,3%, w samych tylko Niemczech produkcja wynosi 47,2 mln sztuk, na drugim miejscu w UE uplasowała się Hiszpania z produkcja wynosząca 40,7 mln sztuk, następnie Dania 28,8 mln sztuk i niewiele mniej Francja której produkcja wynosiła 25,5 mln sztuk. Holandia wyprodukowała 24,5 mln sztuk. Dane dla Polski to 19,7 mln sztuk w 2011roku jest to obniżenie produkcji względem roku 2010 o 0,3%, niestety Eurostat prognozuje iz rok 2012 przyniesie kolejne tym razem wyższe spadki produkcji bo aż o 9,2%. Powodem spadku pogłowia trzody chlewnej maja być wysokie ceny zbóż i w związku z tym znacznie mniejsza opłacalność produkcji.