Kredytowanie w rolnictwie

Obecnie na rynku jest cala masa produktów finansowych przygotowanych dla poszczególnych dziedzin gospodarki, również dla rolnictwa. Ze względu na mnogość ofert dostępnych na rynku, rolnicy za zwyczaj nie maja aktualnej wiedzy odnośnie kredytów i tego który będzie dla nich najbardziej opłacalny. Przed zapoznaniem się z oferta kredytodawców, najlepiej aby rolnik szczegółowo określił cel, na który chciałby zaciągnąć kredyt, inna ofertę otrzyma od banku na cele zakupu środków produkcyjnych, a jeszcze inna na budowę nieruchomości czy zakup maszyn rolniczych. Bardzo ważnym elementem jest to, aby przed wzięciem kredytu zapoznać się dokładnie z ofertom wielu banków, lub udać się do doradcy kredytowego. Wbrew pozorom różnica w spłacie może dochodzić od kilku do kilkunastu procent, dlatego warto dłużej zastanowić się przed podpisaniem umowy kredytowej. Kolejnym nie mniej ważnym zadaniem, jest dokładne przeanalizowanie umowy, banki często w umowach stosują zapisy o odsetkach i opłatach karnych za spóźnienie z płatnościami. Bardzo dobrym produktem są tak zwane kredyty preferencyjne, maja one zazwyczaj obniżone oprocentowanie i przygotowano je specjalnie dla rolnictwa.

 

Mlekovita inwestuje SM Biała Podlaska

Połączenie Spółdzielni Mleczarskiej w Białej Podlaskiej z Mlekowita w Wysokiem Mazowieckim nastąpi 1 stycznia 2014roku. Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita zgodnie z prawem spółdzielczym przejmie spółdzielnie z Bialej Podlaskiej i działać będzie jako jeden podmiot na rynku. Zgode na połączenie wyraziła w grudniu 2013 prezes UOKiK, stwierdzając ze połączenie dwóch spółek nie niesie za sobą negatywnych skutków dla konkurencji z branży. Wydajność przerobu SM z Białej podlaskiej to około 40 tysięcy litrów mleka dziennie, skupia ona 140 członków i zatrudnia 90 oso. W 2013 grupa Mlekovita przejęła zakłady w Kościanie, Pyrzycach i Suszu. Jest największa grupa mleczarska w Polsce. Mlekovita posiada 100% kapitału polskiego.

Dotacje rolne

Według prognoz unijny budżet w obszarze rolnictwa na rok 2013 będzie większy o 2,5 mld Euro. Prawdopodobnie Unia Europejska przeznaczy około 59,5 mld Euro, większość przeznaczona będzie na dotacje bezpośrednie, interwencje na rynku rolnym, rozwój obszarów wiejskich, wsparcie w wyjątkowych sytuacjach. Kwota na interwencje na rynku rolnym została powiększona o 986mln Euro w stosunku do roku 2012. Sektor wołowiny i cielęciny otrzyma 26,1mln Euro. Wieprzowina, drób, produkty pszczelarskie 136,1 mln Euro. Środki na rozwój obszarów wiejskich powiększono do 14,36 mld Euro, zredukowano koszty administracji do kwoty 14,4 mln Euro.

ARiMR realizacje dopłat bezpośrednich

ARiMRW ciągu pierwszych 12 dni wypłacania dopłat bezpośrednich za rok bieżący, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała pieniądze do 685 tysięcy rolników. kwota jaką AMiMR przekazała rolnikom wynosi ponad 5,5 mld złotych. W tym roku w pierwszej kolejności pieniądze otrzymują rolnicy, których gospodarstwa ucierpiały z powodu klęsk żywiołowych. Na dopłaty bezpośrednie w roku obecnym przeznaczono kwotę ok 12,6 mld złotych, w stosunku do roku poprzedniego kwota zwiększyła się o blisko 40%. ARiMR, zgodnie z prawem Unii Europejskiej, rozpoczęła realizację tegorocznych dopłat bezpośrednich od 1 grudnia i powinna zakończyć ich wypłatę do 30 czerwca. Wnioski o przyznanie takich płatności złożyło wiosną br. blisko 1,4 miliona rolników. Dopłaty obszarowe, jakie otrzymują polscy rolnicy, stanowią około 90% płatności wypłacanych rolnikom w państwach „starej unii”. Płatności bezpośrednie pozwalają na poprawienie sytuacji rolników bez windowania cen za płody rolne przy rosnących w rolnictwie kosztach, powstających między innymi  z powodu drożejących nawozów i innych środków potrzebnych rolnikom. Unijne dopłaty bezpośrednie, współfinansowane z krajowego budżetu, zapewniają konsumentom tańszą żywność i sprawiają, że nasze produkty rolno-spożywcze są cenowo bardziej konkurencyjne na rynkach zagranicznych.

Rodzaje płatności bezpośrednich przyznawane rolnikom oraz stawki płatności obowiązujące w bieżącym roku:

jednolita płatność obszarowa (JPO) – 506,98 zł/ha

krajowe uzupełniające płatności obszarowe, w tym:

płatność do grupy upraw podstawowych (UPO) – 356,47 zł/ha

płatność do powierzchni uprawy chmielu (płatność związana z produkcją) – 507,54 zł/ha

płatność do powierzchni uprawy chmielu (płatność niezwiązana z produkcją) – 861,32 zł/ha

płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce) – 502,62 zł/ha

płatność do upraw roślin energetycznych – 190,33 zł/ha

płatność cukrowa – 53,47 zł/tonę

pomoc do rzepaku – 176 zł/ha

oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) – 166,82 zł/tonę

przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich – 1691,80 zł/ha (z czego 972,78 zł z budżetu UE, 719,02 zł z budżetu krajowego).

Modernizacja gospodarstw rolnych

Wiele korzyści płynie z modernizacji gospodarstw rolnych, zwiększenie efektywności produkcji, zmniejszenie kosztów, wprowadzenie nowych technologi, mniejsza pracochłonność człowieka, poprawa jakości produkcji, polepszenie higieny, warunków hodowli zwierząt i wiele innych. Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej zwiększyły się znacznie dofinansowania związane z produkcja rolnicza, pieniądze można otrzymać między innymi na nowy sprzęt, maszyny rolnicze. Wsparcia otrzymują gospodarstwa które chcą zwiększyć opłacalność produkcji, a także zmienić całkowici profil produkcji i skupić się na jednej gałęzi rolnictwa. Cześć środków przeznaczono również dla rolników którzy chcą zając się produkcja żywności ekologicznej, żywność ekologiczna to zazwyczaj niższe plony, ale wyższe ceny za produkt. Szanse na dofinansowania maja przede wszystkim osoby które kształciły się na kierunkach rolniczy, również młodzi rolnicy przejmujący gospodarstwa rolne po rodzicach i chcący je zmodernizować. Środki pieniężne przeznaczyć można na zakup maszyn rolniczych, modernizacje lub budowę nowych budynków gospodarczych, również na zakup sprzętu komputerowego i licencji.